1. Velký příběh

1. Velký příběh. V Montessori vzdělávání se dětem prezentují informace o podstatných objevech a úkazech formou příběhů. Tento příběh pojednává o vzniku Země. Formování vrstev Země, sopečná činnost a rozdělení skupenství na pevná, plynná a kapalná. Vše se prakticky předvádí a děti si vše samy vyzkoušejí. Ukázali jsme si také pokus s Nenewtonskou kapalinou, která se dokáže chovat jako pevná, i jako kapalná. Poté se děti rozdělily do 3 skupin a napsaly a nakreslily vše, co si k tématu zapamatovaly.