Den otevřených dveří v PT

Dne 13.3. 2018 se uskutečnil Den otevřených dveří. První a druhou vyučovací hodinu se mohli rodiče a další návštěvníci podívat a zapojit do výuky v jednotlivých třídách. V naší třídě se uskutečníla ukázka práce s Montessori pomůckami, předmatematické a předčtenářské aktivity. Následovaly dvě hodiny Tvořivých dílen. Žáci se svými rodiči a vyučujícími společně vyráběli zajíčky z ponožek a rýže, zdobili květináče a sadili bylinky. Vyvrcholením dopoledního programu byla besídka. Žáci jednotlivých tříd se svými vyučujícími a asistentkami  nacvičili a předvedli všem návštěvníkům svá vystoupení – dramatizace pohádek, pohybové hry, ukázky sportovních dovedností, zpěv, hry na hudební nástroje - flétny, kytara, rytmické nástroje  a romský tanec. Vystoupení žáci nacvičovali ve svých třídách a taktéž v rámci kroužků Grammy. Celé dopoledne proběhlo v tvořivém duchu a spolupráci všech zúčastněných. Nálada byla výborná. 

V odpoledních hodinách měli návštěvníci možnost prohlédnout si školu a neformálně posedět a popovídat si s pedagogy školy.