Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

KLUB OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

 

„ZDRAVÍČKO“ 

 

KLUB OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

 

Vedoucí klubu: Mgr. Vlasta Geryková

 

Termín konání: 1x za 14 dní, čtvrtek 13,30 – 15,30 hod.

 

 

Sociální gramotnost tvoří významnou oblast znalostí, dovedností a postojů, které jsou klíčové pro osobní naplnění, efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě.

 

 

Cílem klubu je:

 

 • Rozvíjet komunikačních dovedností

 • Podpořit schopnosti rozhodování

 • Hledat konstruktivní řešení konfliktů

 • Rozvíjet empatii, asertivitu

 • Sociální poznávání

 • Zvýšit sebekontrolu

 • Podpořit týmovou spolupráci

 • Rozvíjet sociální dovednosti

 • Rozvíjet mezilidských vztahů

 • Pracovat s emocemi, stresovými situacemi

 • Zlepšit svůj vztah k sobě samému a získávat sebedůvěru z vlastních pozitivních vlastností,

 • dovedností, činů, postojů

 

 

Hlavní program klubu:

 

K osvojování sociálních dovedností jsou využívány interaktivních metody učení, hraní rolí a diskuzí.

 

Důležitou roli hraje vytváření otevřeného a bezpečného prostředí pro děti, dostatečný prostor pro skupinové aktivity podporující kooperaci a vzájemnou komunikaci. Děti budou pracovat na společných projektech.

 

 • Hry a soutěže k upevnění vzájemných vztahů

 • Relaxační techniky

 • Tvořivé činnosti na seznamování se se svým pocitovým, myšlenkovým a sociálním světem

 • Vzájemná diskuze

 • Podpora dovedností týkajících se zaměstnání (komunikace s veřejnými institucemi)

 • Aktivity zaměřené na rodičovské dovednosti

 • Aktivity podporující duševní zdraví a zdravý životní styl

   

   

 • Řešení praktických úkolů každodenního života (výzva k překonání)

 • Prožitkové aktivity a hry zaměřené na multikulturní soužití a rozvoj tolerance (poznávání života, tradic, zvyků jiných kultur, národností, etnik, prevence předsudků, rasismu, xenofobie)

 • Výchova ke správnému partnerství, manželství, rodičovství

 • Aktivity na rozvoj sociálních dovedností (podpora komunikace, spolupráce, řešení problémů,

 • empatie a asertivita)

 

 

 

V rámci doplňkových aktivit klubu budou po dobu realizace projektu vždy 1x ročně probíhat besedy s psychology, lékaři, Křeslo pro hosta se zajímavými osobnostmi, osobnostní a multikulturní programy.