Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

KLUB ROZVOJE TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

 

„ŠIKOVNÉ RUČIČKY“

 

KLUB ROZVOJE TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORů

 

Vedoucí klubu: Mgr. Vlastimil Kopečný

 

Kluby pracují 2x měsíčně v pondělí od 14.00 - 16.00 hod.

 

 

 

Českému průmyslu chybí v současné době dostatek pracovníků v technických oborech. Zvýšení zájmu o tyto obory tak představuje možnost pracovního uplatnění. Je třeba podporovat zájem rodičů i žáků o řemesla, podpořit nejen střední a vysoké technické vzdělávání, ale i učňovské školství, které bude pro mnohé perspektivní a potřebné.

 

 

 

Cílem klubu je:

 

 • Zvýšit zájem žáků o přírodovědné a technické předměty

 • Naučit žáky vyhledávat informace a pracovat s nimi, posuzovat je, vyhodnocovat (průzkum trhu)

 • Umožnit žákům experimentovat, bádat, objevovat

 • Žáky aktivně zapojit do řešení

 • Rozvíjet slovní zásobu a jazykové porozumění

 • Rozvíjet komunikační dovednosti

 • Podpořit týmovou spolupráci

 • Nést zodpovědnost za týmem svěřený úkol

 • Rozvíjet manuální zručnost

 • Budovat pracovní návyky

 • Rozvíjet podnikatelské dovednosti

 • Rozvíjet zvídavost

   

Činnost klubu, která probíhá převážně ve školní dílně, je zaměřena na rozvoj manuální zručnosti žáků, rozvoj týmové spolupráce, samostatnosti, pečlivosti a tvůrčí fantazie. Žáci se učí plánovat podle pokynů, dodržovat pracovní postupy a dodržovat bezpečnost práce. Seznamují se s různými druhy materiálů – dřevem, plechem, drátem a ručním papírem. Učí se se tyto materiály různými technikami opracovávat a vyrábí nejrůznější výrobky dle výběru pedagoga nebo dle vlastních návrhů či volby žáků.