Lom světla a barvy

Poměrně těžké téma lomu světla a barevného spektra hravě. Vyzkoušeli jsme si zachytit mihotavé paprsky světla, prakticky si ukázali mísení barev a vzlínání kapaliny, děti pak výtvarně experimentovaly s vodovými barvami.