Muzeum Šipka

Navštívili jsme s dětmi Muzeum Šipka ve Štramberku. Štramberk je znám svými cennými nálezy z prehistorické doby. Prohlédli jsme si sbírku amonitů, krystalů, také části chrupu pravěkých zvířat, železné a bronzové nářadí a šperky a byli fascinováni umělou jeskyní s ohněm. Nakonec jsme zhlédli naučný film o pravěku a našich předcích.