Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Plán 2017/2018

PLÁN AKCÍ – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

POHÁDKOVÝ SVĚT

Zpracování plánů - týdenních, měsíčních:

- týdenní činnost různorodá – dle námětu vychovatelů, přání a potřeb dětí- jsou zpracovány pro každé oddělení samostatně na základě měsíčních a týdenních plánů (kromě týdenních programů pro celou ŠD

 - měsíční plány jsou předkládány před nově započatým měsícem, týdenní plány ve středu dopoledne
pro následující týden

- týdenní plány slouží také jako informace pro rodiče a jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce ŠD v pátek odpoledne (pohyb dětí, činnost v odděleních -  výtvarná, pracovní, sportovní, hudební….)

- plány jsou zpracovány na základě dovedností dětí, jsou přizpůsobeny zdravotním potřebám dětí docházejících do školní družiny

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO CELOU ŠKOLNÍ DRUŽINU

(časový harmonogram akcí – organizovaná činnost od 13:45-14:45 hodin)

 

ZÁŘÍ 2017

 • Po stopách školnice ...( seznámení se školní družinou, následně budovou školy ,zahradou, upozornění na rizika, bezpečnost)
 • Pasování na rytíře ... uvítání prvňáčků ve ŠD

 

ŘÍJEN 2017

 • Podzimní hrátky...odpoledne pro děti a rodiče (zahrada, v případě nepřízně počasí budova ZŠ)
 • Pohádka o tom, proč mají stromy na podzim barevné listí... ekologický program spojený s výtvarnou, pracovní činností
 • Bramboriáda...hry a něco na zub

 

LISTOPAD 2017

 • Perníková chaloupka...týdenní program...
 • Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky...akce s přespáním 

 

PROSINEC 2017

 • S čerty nejsou žerty... ve spolupráci s dětmi vyšších ročníků ZŠ
 • " Hurá, máme Silvestra..." oslava konce roku

 

LEDEN 2018

 • Čtení pod lampou....podvečerní akce pro děti rodiče
 •  Mrazík... týdenní program...mráz maluje na okna,  pracovitá Nastěnka, zimní poklad, pohádka Mrazík

 

ÚNOR 2018

 • Tři oříšky pro Popelku ... ples  
 •  Pat a Mat - týden kutilů

 

BŘEZEN 2018

 •  Rákosníček ...  otvírání studánek
 •  Jak šlo vejce na vandr...cesta plná soutěží...

 

DUBEN 2018

 •  Malá čarodějnice... návštěva "čarodějnické sluje...."
 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký...sportovní zápolení

 

KVĚTEN 2018

 •  Hrnečku, vař...kulinářský týden
 • Včelka Mája...práce, úsilí a med...soutěže  (lze i s p. Gerykem)

 

ČERVEN 2018

 •  Divotvorný hrnec...velká oslava pro nejmenší
 •  Zlatá rybka...den splněných přání...

 

 

NA PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME:

v  Podzimní prázdniny (26.10.- 27.10.2017 ) - Výtvarná školička

v  Pololetní prázdniny (2.2.2018) - Zimní království...

v  Jarní prázdniny ( 19.2.-25.2.2018) –"Pohádkový týden" ve ŠD.

v  Velikonoční prázdniny 29.3.2018 - " Jarní pohádky"- O kohoutkovi, barvě a duze...

v  Letní prázdniny -první týden v červenci -  na základě domluvy - lze příměstský LP -  Honzíkova cesta  

Provoz školní družiny v době prázdnin -  na základě zájmu ze strany zákonných zástupců dětí. Nabídka - písemná forma, přihlášky.

 

PLÁNOVANÉ  PROJEKTY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

v  Podívaná 2018“- 6. ročník dětské divadelní přehlídky. Spolupráce s Beskydským divadlem, MKS Nový Jičín - březen 2018

v  Jarní výstava - netradičně na zahradě školní družiny - duben 2018

v  Dětská aukce - spojeno se závěrem školního roku - akce pro děti a rodiče- červen 2018 

v  Projekty – dle nabídky (výtvarná, pracovní činnost)