Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Strašidelná škola v Montessori třídě

" Strašidelná škola " - 2. 11. 2022

 

Z čeho máme strach ? Tak dnes začala naše " strašidelná výuka ". Následovala výroba  lampičky Jacka a ve setmělé třídě začalo povídání právě o Jackovi  ( jak vlastně vznikl svátek Hallowen), jak na zemřelé vzpomínají třeba v Mexiku a nebo Indiáni. Nebyly opomenuty naše tradiční " Dušičky " ( Svátek zesnulých). Tento svátek připadl na dnešní den. Někteří žáci znají a vědí více o Hallowenu, s naší tradicí se seznámili dopodrobna právě dnes. Z naší výuky to nebylo všechno - čekala nás magická 7 ( sčítání, odečítání do 7). Druháčci společně s třeťáky mezi počítáním připravili pro ostatní spolužáky pavučinu : házení klubka a při házení jsme opakovali vyjmenovaná slova i násobilku. Pavučina byla upředena a pro všechny  žáčky byl připraven další nelehký úkol - projít z jednoho konce pavučiny na druhý a to bez dotknutí stěn natažené pavučiny ( motorika, soustředěnost). A následovala další činnost, při které jsme rozvíjeli fantazii - stínové divadlo. Všichni předváděli, hádali, zda se představuje baletka, voják, strašidlo...Na závěr jsme si přečetli " strašidelnou pohádku ", následoval zápis či kresba do čtenářského deníku ....a je tu poslední zazvonění a naše výuka končí. Všichni žáci naší třídy dnešní výuku absolvovali v kostýmech ve třídě osvícenou světlem z Jackové lampičky a dle slov rodičů se moc na výuku těšily... tak snad se jim dnešní strašidelná škola líbila....

                   

 

       

       

       

        

        

       

       

       

       

    

 

 

Update cookies preferences