Základní informace o přípravné třídě

                                         Přípravná třída ZŠ

Dne 1. září 2016 škola otevřela 
PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SLUNÍČKO
pro děti pětileté a v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

     

Přípravná třída poskytuje individuální přístup k dětem podle jejich specifických potřeb. Vhodné metody a formy práce přispívají k rozvoji samostatnosti, sebeovládání, udržení pozornosti a podporují kladný vztah k sobě i k druhým.

 

V dopoledních hodinách (8:00 – 11:40) se děti věnují rozvíjejícím činnostem v oblastech: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, dále se rozvíjí výtvarné, hudební, dramatické a tělesné schopnosti a dovednosti.  Také je zde zařazena řečová a grafomotorická průprava. Děti v přípravné třídě se učí základním návykům a povinnostem, sebeobsluze, hygienickým návykům a sociálním činnostem. Veškeré činnosti jsou prováděny hravou formou a v přátelském prostředí. Vzdělávací program ,,Svět kolem je barevný, místo je tu pro všechny” usnadňuje úspěšný start a bezproblémové zvládnutí požadavků běžné ZŠ, kam děti po absolvování přípravné třídy nastupují.

 

Stravování je možno zajistit v Základní a Mateřské škole Motýlek. Děti mohou navštěvovat bezplatně školní družinu. Docházka do přípravné třídy je bezplatná, navíc děti dostávají školní potřeby v hodnotě 200,-Kč zdarma.

 

 

            Podmínky vzdělávání:

- Činnost přípravné třídy v dopoledních hodinách (8:00– 11:40)

- Počet žáků ve třídě (10 až 15)

- Zajištění stravování v Základní a Mateřské škole Motýlek