Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

 

Příběhy bezpráví 2023

V rámci interaktivní výuky moderních dějin se dne 7. 11. 2023 žáci 8. a 9. ročníků naší školy opět zúčastnili dalšího ročníku Příběhů bezpráví.

Letos jsme realizovali sledování filmu „Chceme dýchat“. Žáci mohli sledovat příběh hlavního hrdiny v průběhu let 1979 – 1989 v Teplicích. Seznámili se s ekologickou situací v oblasti Podkrušnohoří, jejími dopady nejen na přírodu, ale i na zdraví obyvatel a neochotou vládnoucí garnitury neutěšený stav řešit a zveřejňovat pravdivé informace. Kromě ekologie se film zabýval i neoficiální kulturou v uvedeném období – hudbou, literaturou, samizdatem, bytovými divadly, často zakazovanými nebo přerušovanými koncerty. Poznali, jak hlavního hrdinu ovlivňovala Nová vlna a hnutí punk. Měli možnost poznat i relativně svobodnější společnost v Polsku. Návštěvy neoficiálních kulturních akcí zařadily tyto mladé lidi mezi závadovou mládež, která byla sledována StB. Demonstrace proti neřešení katastrofické situace v oblasti Teplic začaly 11. listopadu 1989 a postupně přešly od demonstrací proti ekologické situaci k demonstracím proti vládnoucí straně.

Žáci si měli možnost prohlédnout také výstavu plakátů na téma „Závadová mládež“ o předrevoluční atmosféře v severních Čechách v roce 1989 a plakátovou výstavu k 55. výročí okupace v r. 1968 „U nás pomáhali taky“.

Jako hosta a pamětníka Příběhů bezpráví jsme si pozvali pana Lubomíra Sazovského, který nás seznámil nejen s kulturní scénou v Kopřivnici v období normalizace, ale také odpovídal na dotazy a diskutoval společně se žáky i pedagogy na téma revolučního roku 1989. Panu Sazovskému za dobře připravenou besedu ještě jednou děkujeme.

 

Ing. Věra Matuszná

 

 

       

       

    

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2023

 

Naše škola se jako každým rokem zapojila do Týdne globálního vzdělávání (23. - 27. 10.2023) účastí v zajímavém projektu organizace ARPOK Olomouc. Žáci 8. a 9. ročníku školy absolvovali výukovou lekci „NA PŘÍBĚZÍCH ZÁLEŽÍ“, čímž bylo navíc naplňováno i průřezové téma Mediální výchova.                          

V průběhu výukové lekce se žáci zamýšleli se nad tím, jak sami vnímají Afriku, vytvořili myšlenkovou mapu a po zhlédnutí videa porovnávali ve skupinách své  myšlenky s myšlenkami ženy, která se v Africe narodila. Poté následovala společná diskuze o tom, co a jak nás v pohledu na svět ovlivňuje. Výstupem lekce byla zdařilá a zajímavá myšlenková mapa o Africe a flipy s odpověďmi na zadané otázky.

Výukovou lekci vedla se žáky ředitelka školy Vlasta Geryková v součinnosti s asistentkou pedagoga Evou Demovou.

Účastí v tomto projektu získali žáci 8. a 9. ročníku možnost účastnit se online konference s odborníky „Jsme na stejné lodi – proč to nevidíme?“, která proběhla 24. 10. 2023. Žáci s pedagogy vyslechli zajímavé příspěvky odborníků s názvy: 1. Svět podle Roslinga aneb proč bychom měli číst Faktomluvu. 2. Víc než popisovat problémy a 3. Jak nepropadnout beznaději z klimatické krize. Poté se mohli zapojit do společné diskuze s účastníky konference a klást dotazy přednášejícím. Po konferenci proběhla se žáky evaluační lekce a výsledky i s krásnou myšlenkovou mapou Afrika byly zaslány organizátorům projektu – ARPOKU Olomouc. Těšíme se na další zajímavé akce a projekty této organizace.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

       

       

       

       

     

 

 

Vážení,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám, Vašemu kolektivu, dětem i rodičům dětí za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení

chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky - pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat

solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě,  z. s..

Rádi bychom Vám spolu s poděkováním za potraviny předali také certifikát, který Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Vážíme si Vaší angažovanosti a vstřícnosti a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

 

Jsem s úctou

Sabina Keprdová

ředitelka Potravinové banky v Ostravě, z. s.

 

 

  

 

 

 

Den s Marlenkou

Exkurze do sladké reality!

Ve středu 18. října 2023 měli žáci naší školy jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí jedné z nejúspěšnějších českých firem, známé svými neodolatelnými sladkostmi, a to do firmy MARLENKA ve Frýdku Místku.

Exkurzi pro žáky naší školy zorganizoval a ve všech směrech zajistil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti v rámci karierového poradenství a přípravy žáků druhého stupně na budoucí povolání.

Po příjezdu jsme byli srdečně přivítání týmem společnosti Marlenka, který nás provedl historií značky, od jejich skromných začátků až po mezinárodní uznání, na které je dnes firma právem hrdá. Zvláště inspirující byl příběh zakladatele společnosti, jehož odhodlání a tvrdá práce vyústily ve vybudování společnosti, jejíž symbolem jsou TOP cukrářské výrobky.

Žáci měli možnost podívat se na provoz výrobních linek. Byli překvapeni, jak precizní a do detailu propracovaný je každý krok výrobního procesu. Míchání surovin, pečení až po balení finálních produktů. Na první pohled bylo patrno, že hygienické standardy a organizace práce byly na nejvyšší úrovni. Žáci měli v průběhu exkurze možnost ptát se na vše, co je zajímalo.

Jsem přesvědčený, že exkurze našim žákům otevřela nový obzor možnosti uplatnění se na trhu práce. Určitě se zamysleli nad vlastními karierními představami a možnostmi. Dle sdělení průvodce exkurze jsou pracovní pozice ve výrobě pro žáky naší školy vhodné.

Nezapomenutelnou součásti návštěvy byla ochutnávka „Marlenkových“ výrobků. Tento moment pohody a společného sdílení nám umožnil nejenom si vychutnat chutě skvělých zákusků, ale také klást otázky týkající se výroby a prodeje výrobků značky Marlenka, čehož žáci využili.

Tato exkurze nebyla jen vzdělávací zkušeností, ale také ukázkou toho, že za každým úspěšným produktem stojí nápad, odhodlání a tým pracovitých lidí. Společnost Marlenka pro nás již není jen značkou, ale symbolem vůle, tvrdé práce a kvalitního výrobku.

 

Radek Kladiva

       

       

 

 

 

ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA TITULU SVĚTOVÁ ŠKOLA

Naše škola opět úspěšně obhájila mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA, který je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tento titul jsme poprvé získali v r. 2012, v r. 2018 jsme poprvé úspěšně obhájili a nyní v r. 2023 po další úspěšné obhajobě získáváme platnost tohoto titulu na dalších 5 let až do roku 2028.

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA je udělen za výrazné aktivity při začleňování globálního vzdělávání do výchovně vzdělávacího procesu i života školy. Škola se v programu Světové školy, mimo jiné, dlouhodobě věnuje tématice Fair trade – Spravedlivý obchod.

Gratulujeme a děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří se o toto významné ocenění zasloužili!

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 

Odkaz zde :

 

Zájmové činnosti

 

               Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. září jsme mohli díky pěknému počasí opět zahájit nový školní rok společným setkáním na naší krásné školní zahradě „U Floriánka“. Paní ředitelka přivítala nové žáky i přítomné rodiče, kterých přišlo tolik, že školní zahrada byla skoro plná.  Slavnostní zahájení zpestřilo hudební a pěvecké vystoupení, kdy Nikolas Vojta a sourozenci Bandyovi společně s paní asistentkou Raškovou nám všem zahráli pěkné písničky na flétny a jednu píseň jsme si s nimi všichni společně zazpívali. Poté byly představeny děti nově nastupující do 1. tříd školy, které dostaly pamětní listy a drobné dárky.  Poté byli představeni i ostatní noví žáci školy, kteří nastupují do různých tříd a také pedagogové, asistentky pedagogů, vychovatelé ŠD a ostatní zaměstnanci školy.

Paní ředitelka pohovořila o tom, že nás v letošním školním roce čekají zajímavé projekty, akce, soutěže, plavání, sportování, učení a pobyt na přírodní a výukové zahradě „U Floriánka“, plno zájmových kroužků a dalších akcí školy. Popřála rovněž všem dětem, rodičům a pedagogům úspěšný rok plný nového poznání, zajímavého učení, tvůrčí spolupráce, společného setkávání i vzdělávání v atmosféře pohody a radosti.

Pak se žáci se svými pedagogy odebrali do tříd, kam s nimi mohli odejít i přítomní rodiče a strávit tak první den se svým dítětem ve škole. Nový školní rok začal…

 

       

       

       

       

    

 

Update cookies preferences