13. říjen

 

matematika...slovní úlohy...a číslice 5 ... na závěr vyučování tvoření z přírodnin...

       

       

       

    

 

...bedýnky zdobí prostor před třídou...

       

 

 

Update cookies preferences