Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Příběhy bezpráví 2020

V naší škole se snažíme dějepisné učivo přibližovat žákům názornou, přitažlivou formou, přitom moderně a interaktivně, s co největší srozumitelností a propojením teorie s praxí. Velkou pozornost věnujeme především moderním dějinám 20. století, neboť je to historie nedávné minulosti, které jsou i mnozí pedagogové naší školy již pamětníky. 

Proto jsme se, jako každoročně, letos však ve složitých podmínkách doby „koronavirové“, kdy jsme k akci a projekci filmu nemohli spojovat žáky více tříd 2. stupně, se žáky zapojili do projektu „PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ“, který připravuje společnost Člověk v tísni Praha (Jeden svět na školách). Tento projekt je zaměřen především na období totalitní minulosti, o kterém žáci zpravidla nemívají dostatek informací. Letošní ročník byl zaměřen na roli médií v totalitní společnosti a na to, jakým způsobem vládnoucí režim využíval sdělovací prostředky. Současně tak byla tématika moderních dějin propojena vhodně i s průřezovým tématem Mediální výchova Z nabídky filmů, které škola získá zdarma provedením projekce filmu a následné besedy, jsme pro žáky vybrali film „Tajné akce StB: Operace Alfa“. Dokument pojednává o agentu Minaříkovi, kterému se podařilo proniknout do mnichovské centrály rádia Svobodná Evropa.   

Dne 13. listopadu 2020 byla ve škole uspořádána pro žáky 8. a 9. ročníku projekce tohoto filmu s prezentací pedagoga Ing. Věry Matuszné a následnou besedou s pamětníky-pedagogy školy, kteří o době propagandy žákům také leccos přiblížili z vlastních vzpomínek doby minulé a taktéž srovnali propagandu minulou a dnešní. Připomněli rovněž žákům důležitost svobodných, nezávislých kvalitních médií. Taková média jsou pilířem demokracie a potřebujeme je i nyní.

Historik ani jiný pamětník bohužel v tomto období protiepidemiologických opatření nemohl školu navštívit a obohatit projekci besedou. Akci tedy doplnili vlastními vzpomínkami a prožitky pedagogové školy, např. vzpomínkami na pravidelný sběr mandelinky bramborové, coby „imperialistického brouka“, což bylo tehdy prezentováno takto v médiích.

V rámci této akce žáci školy mohli také shlédnout panelovou výstavu „Dr. Milada Horáková“ a dále výstavku plakátů, novin a časopisů s tématikou propagandy v prostorech třídy a školy.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

        

      

      

 

 

 

 

 

Update cookies preferences