Základní informace o Montessori třídě

 

Několik montessori zásad

  

·        Děti v montessori třídě nedostávají známky, jsou průběžně hodnoceny slovně, komunikace s rodiči probíhá pomocí vzkazů v deníčku, telefonních rozhovorů nebo        e-mailů, a to kdykoliv v průběhu roku a dle potřeby, nekonají se hromadné třídní schůzky k projednávání prospěchu, jen k projednávání organizace třídy, výuky a školního roku. Na vyučujícího se lze obracet kdykoliv.

·        Vysvědčení je klasicky 2x ročně, ale hodocení je shrnující, ze všech předmětů a opět slovně, s detailním zaměřením na konkrétní úspěchy či neúspěchy dítěte v konkrétní složce výuky.

·        Předměty se nevyučují odděleně, není daný přesný denní rozvrh, děti nepostupují striktně podle učebnic a pracovních sešitů, tyto se naopak snažíme omezit, děti se učí praktickým prožitkem, výrobou vlastních výukových materiálů, projekty a spoluprací, jak mezi sebou, tak s pedagogem. Učíme se hrou, pomocí obrázků, karet, výzkumem, zkoumáním pod mikroskopem, pokusy.

·        Psaní a čtení se prolíná všemi předměty, není písanka, není předmět samostatné psaní. V případě nutnosti a potřeby se u konkrétního dítěte lze individuálně zaměřit na zvýšený trénink psaní a čtení nad rámec výuky. Děti píší příběhy, básně, komiksy, tolerujeme zrcadlové psaní, neopravujeme červeně a neupozorňuje na chyby děti, které se teprve učí psát, později již ano. Zrcadlové písmo je naprosto přirozený úkaz závislý na mozku, který se vyvíjí a tento nešvar sám odezní.

·        Nezadáváme dětem domácí úkoly jako takové, ale je žádoucí a snažíme se děti takto motivovat, aby jejich zájem o jakoukoliv formu vzdělávání /naučné hry, dokumentární filmy o přírodě, čtení knih/ přetrval i v domácím prostředí.

 DĚTI SE UČÍ NEUSTÁLE.

Učení nekončí zavřením školních dveří. Děti se učí i když něco vyrábí, když s vámi vaří nebo nakupují, když se samostatně pohybují ve volné přírodě a podobně. Tyto aktivity maximálně podporujeme a naopak se snažíme minimalizovat pasivní zábavu typu digitálních her, sociálních sítí a podobně.

Update cookies preferences