Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

„Vícejazyčnost je bohatství“ úspěch školy v celostátní výtvarné a literární soutěži

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace dosáhla opět významného úspěchu v celostátní výtvarné a literární soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, která je každoročně vyhlašována organizací Zaedno v multikulturním časopise Kamarádi. Letošní téma znělo „Významné osobnosti národů“.

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích, seznamovali se s herci a umělci národností, ze kterých pocházejí někteří žáci naší školy.  Poté děti ve školní družině nakreslily zajímavé portréty českých, bulharských, romských herců a umělců, které doplnily jejich jménem, popisem a zemí, ze které pocházejí       v jazycích, ke kterým mají blízko, ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu.  Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných. Do soutěže bylo zasláno přes 500 prací z 36 škol celé České republiky.

Skupinka žáků naší školní družiny pod vedením paní vychovatelky Věry Matýskové si odváží v kategorii kolektivních prací „Čestné uznání za vynikající účast v soutěži“ za dílo „Herecké osobnosti“ - výtvarná koláž herců a umělců z různých zemí.

Odměnou byl všem oceněným dětem i zapojeným pedagogům výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 8. 11. 2019 v Evropském domě v Praze se zajímavým programem „Speak dating – junior“ (seznámení s různými jazyky, tématické kvízy o ceny atd.) s pěknými cenami i výstavou vítězných prací. Slavnostní předání bylo natáčeno i Českou televizí (ČT: D), kdy v reportáži z akce hovořil i žák bulharské národnosti naší školy o zapojení do soutěže, o tom, jak dílo tvořili a o přínosu celé této soutěže pro vzájemné multikulturní obohacování.

Více informací o soutěži, výsledcích, ukázky vítězných prací našich žáků najdete (v rubrice Vyhlášení výsledků soutěže 2019  a Vybrané soutěžní práce) na www.kamaradi.zaedno.org.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

       

       

 

 

Ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe pro ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice za podporu etické výchovy

Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, uspěla v Programu podpory etické výchovy, který vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe formou soutěže ZŠ a SŠ pro rok 2019. Za implementaci etické výchovy do výchovně vzdělávacího procesu a do života školy, za propojení etické výchovy s dalšími aktivitami a projekty, především Ekoškolou a Světovou školou, i za vzdělávání pedagogů v oblasti etické výchovy převzala ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková společně se dvěma vyučujícími předmětu Etická výchova ocenění na slavnostním vyhodnocení v SenátuParlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze dne 11. 11. 2019.

Akce byla pořádána pod záštitou místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorky Šárky Jelínkové a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Ocenění, které škola získala jako jedna z 12 škol celé ČR a jako jediná škola Moravskoslezského kraje, bylo převzato z rukou Věry Luxové, předsedkyně správní rady NFJL. Vítězné školy obdržely nadační příspěvek pro školu a pedagogy vyučující Etickou výchovu.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný ocenil přínos etické výchovy k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků v podmínkách dnešní doby. Europoslankyně Šojdrová přednesla poté zajímavý příspěveko podpoře etické výchovy v Evropském parlamentu a sdělila, že se rozhodla zařídit návštěvu přítomných zástupců oceněných škol v Bruselu. Nastínila také možnosti rozšíření povědomí a aplikace podpory etické výchovy ve školách v České republice. Následně proběhlo sdílení zkušeností účastníků soutěže a návrhy na formy další podpory etické výchovy, neboť Program podpory etické výchovy NFJL v podobě, ve které byl doposud, letošním rokem skončil. Zajímavá byla pro účastníky i prohlídka Senátu a krásných Valdštejnských zahrad.

Ocenění je pro zúčastněné pedagogy důkazem, že etická výchova a její uvádění do života školy je v ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici prováděno na kvalitní úrovni, čemuž napomáhá i Moravskoslezský kraj, který etickou výchovu ve školách výrazně podporuje např. projektem „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v Moravskoslezském kraji“, do jehož aktivit byla ZŠ Floriána Bayera rovněž zapojena.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy