Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

 Aktuální informace ke vzdělávání žáků naší školy:

Informace ke vzdělávání žáků škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona – od 1. června 2020.

 Informace ke vzdělávání žáků škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona – od 8. června 2020

  Přílohy zde:

- INFORMACE PRO RODIČE KE VZDĚLÁVÁNÍ

- Ochrana zdraví - paragraf 16

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

1. Informace ke vzdělávání žáků 9 ročníku od 11. 5. 2020

 - informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

 


2. Informace ke vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

DOPIS PRO RODIČE žáků 1. stupně 

 

 - PŘÍLOHA Č. 1  - PROHLÁŠENÍ O NEÚČASTI DÍTĚTE 

 - PŘÍLOHA Č. 2 - ŽÁDOST O PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOL. ROKU 2019/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

Ozdravný pobyt – informace pro rodiče
Ozdravný pobyt můžeme realizovat až do dubna 2021. Žákům, kteří ve školním roce 2020/2021 již nebudou našimi žáky, vrátím jejich příspěvek při obnovení docházky do školy. Termín konání ozdravného pobytu bude včas oznámen. Matuszná                                                  

   

 

INFORMACE PRO RODIČE K DOMÁCÍ VÝUCE

Kromě domácích úkolů, které byly žákům zadávány třídními učiteli prostřednictvím E-mailu, SMS nebo poštou, lze využívat také tyto internetové odkazy: 

www.onlinecviceni.cz

www.skolakov.eu 

www.gramar.in

www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

www.matika.in/cs/

www.fraus.cz/cs/ucenidoma

www.nns.cz ( pomoc s domácí přípravou)

www.skolasnadhledem.cz

Dnešním dnem (16.3.2020) začalo také od 9,00 hod na ČT 2 vysílání pro žáky.

 

CVIČENÍ V OBÝVÁKU:

 https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

NÁPADY K VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ:

https://omalovanky-kukando.cz/wp-content/uploads/2020/03/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf  

 

ODKAZY NA VÝUKU:

KLIKNĚTE ZDE:

Mgr. Matulová - AJ /všechny ročníky / - termín do 8. 6.

     

POSLECH 3. ROČNÍK

POSLECH 4. ROČNÍK

POSLECH 5. ROČNÍK

 

Mgr. Polívková - učivo do 8. 6.

Mgr. Křístková - učivo do 11. 6.

Mgr. Brandová - V. třída + VI. třída (Mgr. Sopuchová - Přírodověda, Přírodopis ) - učivo do 14. 6.

- Fyzika 7. ročník třídy Mgr. Brandové

SPP - pro některé žáky Mgr. Kopečné a všechny žáky Mgr. Sopuchové - procvičovat stále

 

Mgr. Kopečná - úkoly pro 3. ročník do 8. 6.

Mgr. Kopečná - úkoly pro 5. ročník do 8. 6.

                    - úkoly pro 5. ročník do Vlastivědy a Přírodovědy

                    - úkoly pro 3. ročník - PRVOUKA - termín do 25. 5.

                    - úkoly pro 5. ročník do VLASTIVĚDY A PŘÍRODOVĚDY - termín do 25. 5.

Mgr. Kopečná - informace k plnění úkolů pro všechny ročníky

 

 

 

Mgr. Hyklová - úkoly pro III. třídu - termín do 8. 6.

Mgr. Kopečný -  učivo 8. a 9. ročníku - termín do 18. 6

Ing. Matuszná - úkoly pro VII. třídu - termín do 22. 6.

Mgr. Sopuchová - učivo VI. třídy do 15. 6.

 

Mgr. Geryková - učivo 8. a 9. ročníku ( Dějepis, OŽP, MKV ) - do 25. 4. 

 - opakování 8. ročník

 - opakování 9. ročník

 

  

                             OZNÁMENÍ

Na základě vládního nařízení – mimořádné opatření se s účinností od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavírají všechny základní školy v ČR. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna. Ruší se tímto i všechny akce ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice – do odvolání.

Doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rodiče žáků do 10 let mohou, dle vyjádření členů vlády v médiích, pro zajištění dohledu nad svými dětmi čerpat po dohodě s jejich ošetřujícím dětským lékařem dávky OČR nebo požádat školu o vydání žádosti o ošetřovné s potvrzením o uzavření školy.

Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

KLIKNĚTE ZDE:

Mimořádné opatření - uzavření škol

Mimořádné opatření - rušení kulturních akcí

Karanténa a ošetřovné

  

                               KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 

 Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

 1. horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 

   

  AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:  

   

  595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

  595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

  595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

   

   

  kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál             554 774 128

  • Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

  • Okres Karviná            596 397 253, 596 397 255

  • Okres Nový Jičín        556 770 384-386

  • Okres Opava              553 668 846

    

 2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

   

 3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.  

   

 4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 

   

 5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.

  (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

   

 6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

   

 7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

   

   

   BLIŽŠÍ INFORMACE:

   

  Ministerstvo zdravotnictví ČR: 

  http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

   

  KHS MSK: 

  http://www.khsova.cz/

   

  Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/

   

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 

  https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/