Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

naleznete ZDE

 

 

 

 

 

 

 

„Vícejazyčnost je bohatství“

 

úspěch školy v celostátní výtvarné a literární soutěži

 

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace dosáhla významného úspěchu v celostátní výtvarné a literární soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, která je každoročně vyhlašována organizací Zaedno v multikulturním časopise Kamarádi. Letošní téma znělo „Poznáváme se – U stolu to jde snadno“.

 

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích, studovali různé recepty a poté nakreslili krásná výtvarná díla ve školní družině, která doplnila popisem receptu či názvů obrázků nakresleného pexesa v jazycích, ke kterým mají blízko, ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu. Naše příspěvky byly psány v jazyce bulharském, romském, slovenském, anglickém a ruském. Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných. Do soutěže bylo zasláno přes 550 prací ze 40 škol celé České republiky.

 

Kolektivní práce „FRGÁLCI“ školní družiny naší školy pod vedením paní vychovatelky Michaely Křivákové obsadila 1. místo ve své kategorii a získala svým vítězstvím pro všechny zapojené děti návštěvu muzikálu „Sněhurka“ v Divadle Hybernia v Praze. Další skupinka žáků naší školní družiny pod vedením paní vychovatelky Věry Matýskové si odváží „Čestné uznání za vynikající účast v soutěži“ za krásné ilustrované mezinárodní pexeso a taktéž návštěvu dětského muzikálu v Praze.

 

Odměnou byl všem oceněným dětem i zapojeným pedagogům výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 23. 11. 2018 v Domě národnostních menšin v Praze se zajímavým programem, pěknými cenami i výstavou vítězných prací. Slavnostní předání bylo natáčeno i Českou televizí (ČT 2), kdy v reportáži z akce hovořila i p. ředitelka Geryková o naší pravidelné účasti, úspěších naší školy a o přínosu celé této soutěže pro vzájemné multikulturní obohacování.

 

Více informací o soutěži, výsledcích, ukázky vítězných prací našich žáků najdete (v rubrice Vyhlášení výsledků soutěže 2018 a Vybrané soutěžní práce) na www.kamaradi.zaedno.org.

 

 

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe pro ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice za podporu etické výchovy

Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, uspěla vProgramu podpory etické výchovy, který vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe formou soutěže ZŠ a SŠ pro rok 2018.Za implementaci etické výchovy do výchovně vzdělávacího procesu a do života školy, za propojení etické výchovy s dalšími projekty a aktivitami školy i za vzdělávání pedagogů v oblasti etické výchovy převzala ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková společně se dvěma vyučujícími předmětu Etická výchova ocenění na slavnostním vyhodnocení v SenátuParlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze dne 12. 10. 2018.

 

Akce byla pořádána pod záštitou poslance Petra Šilara a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové. Ocenění, které škola získala jako jedna z 11 škol celé ČR, bylo převzato z rukou Věry Luxové, předsedkyně správní rady NFJL. Vítězné školy obdržely nadační příspěvek pro školu a pedagogy vyučující Etickou výchovu.

 

Europoslankyně Šojdrová přednesla poté v programu zajímavý příspěveko podpoře etické výchovy v Evropském parlamentu i ze strany České republiky. Následně proběhlo sdílení zkušeností účastníků soutěže a prohlídka Senátu i krásných Valdštejnských zahrad.

 

Ocenění je pro zúčastněné pedagogy důkazem, že etická výchova a její uvádění do života školy je v ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici prováděno na kvalitní úrovni, čemuž napomáhá i Moravskoslezský kraj, který etickou výchovu ve školách výrazně podporuje např. projektem „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v Moravskoslezském kraji“, do jehož aktivit je ZŠ Floriána Bayera rovněž zapojena.

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice obhájila mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA

Kopřivnická Základní škola Floriána Bayera, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, obhájila prestižní mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA zaštítěny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jako jediná škola Moravskoslezského kraje získala platnost tohoto titulu již na pětileté období až do r. 2023. Za co je škole titul udělen? Světová škola je místem, kde:

- globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy,

- se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj   

  v rozvojovém světě,

- žáci, učitelé a širší veřejnost získávají informace o globální tématice,

- žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení

- nejméně jedenkrát za rok je ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce

   s cílem přispět k řešení vybraného problému

 

     

 

 

Ve školním roce 2018/2018 škola uspořádala již tradiční akci „ZDRAVÍČKO 2018 – Mezinárodní seznamka“, která měla za cíl prostřednictvím vědomostně dovednostní soutěže prezentovat zapojeným žákům i pedagogům ze škol 3 krajů (Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého) tématiku Fair Trade(Spravedlivý obchod) – seznámení s historií a principy, s ochutnávkami fairtradových potravin, nápojů, výstavkami rukodělných fairtradových výrobků a následným testem pro účastníky o fairtradové balíčky. V rámci soutěže se účastníci seznámili také s účesy a hrami dětí různých kultur. Týmy ze škol prezentovaly vybraný mezinárodní pokrm, který nabídly na společné ochutnávce. Součástí akce bylo i společné „světové seznamování“ (kultura, zvyky, tance), kulturní vystoupení žáků naší školy, jejich ukázky mezinárodních tanců (country tance, romské tance, bambusový vietnamský tanec Muá Sap, řecký tanec) a společný tanec všech přítomných.

 

Auditoři ze Světové školy, kteří školu navštívili, na ní ocenili výrazně také to, jak tým pedagogů dokáže projektově pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále iniciativu v oslovování partnerů i to, že aktivity školy výrazně pozitivně ovlivňují celkové klima školy.

 

 

Ve škole existuje spolupracující učitelský tým, který má oporu ve vedení školy, kdy ředitelka školy je koordinátorkou celého projektu a vyučuje samostatný předmět ŠVP Multikulturní výchova. Škola se v projektu Světové školy dlouhodobě věnuje tématice Fair Trade (Spravedlivý obchod) a v dalších letech se zaměří na výzkum situace v lokalitě a na pokračující tematické propojení Světové školy s Ekoškolou a Etickou školou, jejichž tituly škola rovněž vlastní.

 

Projekt Světové školy žákům umožňuje, aby se zajímali o okolní svět a aktivně se zapojovali do řešení problémů světa, jehož jsou nedílnou součástí, a proto se budeme i nadále snažit  celou výchovně vzdělávací činností školy naplňovat principy Světové školy a ukázat, že titul škole patří právem.

 

  

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 zde

 

  

 

 

 

 

 

SRDCE PRO FLORIÁNA.....

 

Naše školní družina se stala účastníkem celostátní soutěže " SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ " .  Námi vyrobené srdce jsme darovali panu Floriánu Bayerovi, zakladateli naší školy.

Hlasujte pro naše srdce !

Od 5. 2. 2018 - 15. 3. 2018 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP10 z pohledu veřejnosti - SOUTĚŽ " SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ ".

 

 
   

 

 
 


 

 

 

 

Oblastní přehlídka dětského divadla " Podívaná 2018 "

Naše " Vlaštovky " získaly tato ocenění poroty :

Soubor ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice - představení  Vlaštovky - ocenění za působivé představení 

Barbora Horváthová - ocenění za odvahu a pěknou hereckou práci  

Gabriela Kotlárová - ocenění za pěknou hereckou práci   

Celkové výsledky a ocenění divadelní přehlídky, kterou pořádala naše školní družina si můžete přečíst v příloze zde.

 

Oblastní přehlídka dětského divadla, březen 2018 (propozice, přihláška)

 

Školní družina při Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice,  Štramberská 189, příspěvková organizace Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 20

 

  

Základní propozice oblastní přehlídky dětského divadla

 

„Podívaná 2018“ – 6. ročník23. 3. 2018 Nový Jičín

 

s postupem na Krajskou přehlídku dětského divadla v Ostravě

 

Dětská scéna 2018, pořadatel přehlídky THeatrludem, místo konání Divadlo loutek Ostrava ve dnech 14.-15.4.2018

 

(Propozice oblastní přehlídky se řídí propozicemi organizátora Krajské přehlídky dětského divadla., dálepropozicemi pro Celostátní přehlídku dětského divadla - 47. ročník celostátní přehlídky dětského divadlaDĚTSKÁ SCÉNA 2018 ve Svitavách).

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

 

Smys­lem pře­hlí­dky je kon­fron­tace růz­ných stylů práce s dět­skými sou­bory v oblasti dra­ma­tické výchovy a vytvo­ření pří­le­ži­tosti pro pře­dá­vání zku­še­ností a vzá­jem­nou inspi­raci pra­cov­níků s dětmi a mlá­deží.

 

Ačkoli je přehlídka postupovou, nevyhlašuje se na ní pořadí (první, druhé, třetí... místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje jedno vybrané divadelní dílo k přímému postupu na krajskou přehlídku a další může doporučit ve stanoveném pořadí. Všem účastníkům jsou dle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

 

Přehlídka je zároveň setkáním (besedy, tvůrčí dílny, inspirativní představeních), na kterém je snahou pořadatelů podpořit zájem mladých lidí o divadelní umění.

  

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

 

Pře­hlí­dek se mohou zúčast­nit dět­ské diva­delní, lout­kář­ské a reci­tační sou­bory půso­bící při jaké­ko­liv škol­ské či kul­turní insti­tuci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, více­leté gym­ná­zium, kul­turní stře­disko…) nebo samo­statně. Tyto sou­bory musí být slo­ženy ale­spoň ze 3/4 z žáků základ­ních škol či odpo­ví­da­jí­cích roč­níků více­le­tých gym­ná­zií.

 

Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné oblastní přehlídky.

 

 

III. VÝBĚR NA KRAJSKOU PŘEHLÍDKU2018

 

-pouze jeden sou­bor je nominovánlek­tor­ským sbo­rem (poro­tou) oblastní  pře­hlídky " Podívaná 2018" k přímému postupu na Krajskou přehlídku v Ostravě, která se bude konat ve dnech 14.-15.4.2018.V případě, že se na oblastní přehlídce " Podívaná 2018" vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace , může je  porota doporučit programové radě krajské přehlídky  do širšího výběru ( maximálně 2 představení). Porota oblastní přehlídky může v tomto případě určit pořadí, programová rada krajské přehlídky rozhodne o účasti doporučených představení a to na základě počtu nominovaných představení z oblastních kol.

 

Ve výji­meč­ných pří­pa­dech je možné také posou­zení na základě video­zá­znamu představení.

 

 

 IV. ORGANIZACE A PRŮBĚH

 

Rea­li­zá­tor oblastní přehlídky „Podívaná 2018“ – 6.ročník:

 

Školní družina při Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace , ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 20, 741 01 Nový Jičín

 

Termín přehlídky :

 

zahájení přehlídky : 23. 3. 2018, Beskydské divadlo – malý sál                                                                   

ukončení, vyhodnocení přehlídky23. 3. 2018, Beskydské divadlo – malý sál.

 

Termín odevzdání přihlášek ( příloha ): 31. 1. 2018

 

Harmonogram přehlídky: bude zaslán přihlášeným divadelním souborům do 15. 2 2018

 

Příjezd na přehlídku je možný od 8.00 hodin a to  přímo do Beskydského divadla v Novém Jičíně .Začátek a ukončení přehlídky bude dán na vědomí přihlášeným souborům po sestavení harmonogramu přehlídky.

 

Místo přehlídky:

 

soutěžní představení budou odehrána v malém sále Beskydského divadla v Novém Jičíně( jeviště, osvětlení, CD, tahy, opona,  možnost zapůjčení paravánu, praktikáblu, stolů, židlí – prosíme uvést do přihlášky). K dispozici zvukař, osvětlovač v jedné osobě (nákres malého sálu – příloha – strana 4).

 

Strava:

 

možnost zajištění obědů(ŠJ při ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín – cena obědu 70Kč ). Objednanou stravu musíte uhradit v plné výši po příjezdu na přehlídku.               V Beskydském divadle bude po dobu přehlídky otevřena kavárna Múza (možnost objednávky pizzy, občerstvení).                                                                                                                                                            Beskydské divadlo je nedaleko náměstí, zde se nachází restaurace, rychlé občerstvení za celkem přijatelné ceny.

 

Tvůrčí dílny:

 

Tentokrát dílny pohybové  – s rekvizitou. Malou měrou i dílny výtvarné.

 

PODVEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST -  co se dopoledne naučíme, odpoledne zúročíme…

 

Mistr improvizace – můžeme jen prozradit, že tentokrát zapojíme i „výtvarného ducha …“

 

 

V. HODNOCENÍ A VÝBĚR

 

Nebudou chybět – jistě plodné – diskuse s odbornou porotou. Diskuse v duchu přátelském, neboť se jedná o amatérské divadlo a snahou je tyto lidičky podpořit a popř. jim ukázat směr jejich další tvorby.

 

Lek­tor­ský sbor hod­notí zejména

 

  • umě­lecké a výchovné hod­noty insce­nace a její tex­tové předlohy,
  • vyba­ve­nost dětí v sou­boru vzhle­dem k dané inscenaci,
  • metody práce a tvo­řivý pří­stup vedou­cího souboru,
  • pří­nos práce sou­boru a jeho vedou­cího pro roz­ví­jení oboru dra­ma­tické výchovy.

 

Lek­tor­ský sbor oblastní pře­hlídky musí vždy zvá­žit, zda jsou insce­nace nato­lik pod­nětné a kva­litní, aby byly pří­no­sem pro krajskou pře­hlídku. Pokud se taková insce­nace neob­jeví, nedo­po­ručí pořa­da­tel žádný soubor.

 

Počet účast­níků  není limitován, časový limit vystoupení je 45 minut, pokud jej inscenace přesahuje, je třeba spolu s přihláškou zaslat i záznam celé inscenace na DVD. vystou­pení  na Oblastní přehlídce dětského divadla.

 

Hodnocení vystoupení provádí nejméně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota) jmenovaný pořadatelem. Členy jsou odborníci z oblasti divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem lektorského sboru bude nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil národní přehlídky Dětská scéna, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.

 

  

Upozornění: Cestovné neproplácíme. Účastnický poplatek za jednoho hrajícího – 30 Kč.

 

Kontaktní adresa a spojení na pořadatele: Věra Matýsková, ZŠ Fl. Bayera, Kopřivnice, 74221 

                                                                          e-mail. matyskovavera@email.cz 

                                                                          tel. 739 473 677

 

Zpracovala