Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

Vážení rodiče,

 

protože nevím, zda se s Vámi se všemi do konce školního roku ještě osobně uvidím, dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkovala za úsilí, které jste věnovali svým dětem při distanční výuce na dálku, kdy děti nemohly být osobně přítomny ve škole z důvodu koronavirové pandemie. Všichni si již přejeme, aby se vše vrátilo do časů před 11. březnem, určitě si to přejete Vy, rodiče, abyste již měli volnější chvilky a nemuseli se doma učit se svými dětmi, i když to možná někteří dělali rádi a bavilo je to. Snad bude po tomto období i více doceněna práce všech pedagogů a jejich nezastupitelná role při osobním vzdělávání Vašich dětí a věřte, že pedagogové naší školy se vždy snažili předat a poskytnout dětem maximum. I my učitelé se už těšíme na setkání se žáky, na společné klasické vzdělávání ve třídách a školních kolektivech. Počítače se nám už přejedly, stejně tak jako možná i dětem a těšíme se už i na tu obyčejnou tabuli a křídu.

 

Velmi děkuji všem rodičům, kteří pomáhali s redukovanou výukou po celou dobu uzavření školy. Já osobně si nesmírně vážím rodičů, kteří si udělali čas na svoje děti, učili se s nimi, poznávali, jak se dětem učení daří či nedaří, motivovali je k učení, poskytovali jim podporu. Možná jim někteří z Vás nepředali tolik vědomostí a znalostí z učiva (to po Vás nikdo ani nemohl chtít v plné míře, to je úkol škol a učitelů), ale třeba jste Vy své děti naučili zase jiné dovednosti potřebné pro život, děti se společně s Vámi v této nelehké době naučily toleranci, řešení problémů, trpělivosti, spolupráci, ohleduplnosti k ostatním- naučily se nosit roušky, naučily se třeba něco uvařit, uklízet, pomáhat tatínkům v dílně či na zahradě.

 

Nyní máme jediný cíl-společně uzavřít školní rok předáním vysvědčení na naší krásné školní zahradě „U Floriánka, které jsme si taktéž doposud moc neužili a v září opět pokračovat úspěšně ve vzdělávání na nové startovní čáře. Věříme, že během příštího školního roku postupně doženeme vše, co Vaše děti potřebují znát, co nám ukládá školní vzdělávací program a to, co nám koronavirus překazil.

 

Velmi také děkuji za pochopení, pomoc a toleranci při znovuotevírání škol, kdy téměř souběžně s ním začala investiční akce - rekonstrukce elektroinstalace celé budovy školy s následným malováním a nebyly již dostatečné prostorové, hygienické ani klimatické podmínky takové, jaké bychom si představovali my i Vy k nástupu většího počtu žáků do školy v případě zájmu. Vaše děti se však za to vrátí do opravené, vymalované, pěkné a bezpečné školy.

 

Dovolte, abych se s Vámi rozloučila mottem. „Lidská inteligence vznikla při spolupráci. Je to také ta nejschůdnější cesta, jak ji dále rozvíjet“. Proto pojďme nadále spolupracovat žáci, rodina a škola a dokážeme velké věci. Budeme rádi i za jakoukoli zpětnou vazbu emailem, telefonicky, poštou od Vás, jak jste byli spokojeni s distanční výukou a poskytováním informací, ať již od pedagogů či od vedení školy.

 

Mějte se moc hezky, přeji Vám zdravé, slunné a klidné léto.

 

 

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

 

 

Slavnostní ukončení šk. roku 2019/2020

 

Přílohy zde:

 

- čestné prohlášení - třídy podle paragrafu 16

- čestné prohlášení

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

Ozdravný pobyt – informace pro rodiče
Ozdravný pobyt můžeme realizovat až do dubna 2021. Žákům, kteří ve školním roce 2020/2021 již nebudou našimi žáky, vrátím jejich příspěvek při obnovení docházky do školy. Termín konání ozdravného pobytu bude včas oznámen. Matuszná                                                  

   

 

 

Mgr. Polívková - učivo do 26. 6.

 

 

                              OZNÁMENÍ

Na základě vládního nařízení – mimořádné opatření se s účinností od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavírají všechny základní školy v ČR. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna. Ruší se tímto i všechny akce ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice – do odvolání.

Doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rodiče žáků do 10 let mohou, dle vyjádření členů vlády v médiích, pro zajištění dohledu nad svými dětmi čerpat po dohodě s jejich ošetřujícím dětským lékařem dávky OČR nebo požádat školu o vydání žádosti o ošetřovné s potvrzením o uzavření školy.

Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

KLIKNĚTE ZDE:

Mimořádné opatření - uzavření škol

Mimořádné opatření - rušení kulturních akcí

Karanténa a ošetřovné

  

                               KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 

 Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

 1. horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 

   

  AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:  

   

  595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

  595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

  595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

   

   

  kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál             554 774 128

  • Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

  • Okres Karviná            596 397 253, 596 397 255

  • Okres Nový Jičín        556 770 384-386

  • Okres Opava              553 668 846

    

 2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

   

 3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.  

   

 4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 

   

 5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.

  (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

   

 6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

   

 7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

   

   

   BLIŽŠÍ INFORMACE:

   

  Ministerstvo zdravotnictví ČR: 

  http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

   

  KHS MSK: 

  http://www.khsova.cz/

   

  Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/

   

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 

  https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/