Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

 

 

Úspěch v celostátní soutěži „ROMANO SUNO“ (Romský sen)

Letos poprvé se Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace zapojila do celostátní literární, výtvarné a audiovizuální soutěže „ROMANO SUNO“ (Romský sen), kterou pravidelně pořádá společnost Nová škola o.p.s. Praha na podporu romského jazyka a tvorby v tomto jazyce. V rámci zapojení do soutěže naši žáci tvořili pod vedením p. řed. Vlasty Gerykové v hodinách Multikulturní výchovy literární příspěvky v romském jazyce a kreslili výtvarné práce na zvolené téma.

Hned napoprvé jsme dosáhli v této soutěži významného úspěchu. Žákyně 9. ročníku školy Sára ĽUPTÁKOVÁ obsadila 2. místo ve výtvarné kategorii soutěže, když si zvolila pro malbu tématiku typického romského řemesla. Odměnou byl Sáře výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 10. 12. 2019 v Americkém centru v Praze se zajímavým programem, četbou dospělých účastníků literární kategorie v romském jazyce a Sára s paní ředitelkou Vlastou Gerykovou se zúčastnily i odpoledního setkání romských spisovatelů Paramisara, které pořádalo Slovo 21, z. s. v galerii Lastavica i tvorby společné pohádky účastníků soutěže. 

Více informací o soutěži, výsledcích najdete na www.novaskolaops.cz a reportáž z celé akce slavnostního vyhlášení na Facebooku Romea anebo na youtube na kanálu Romea.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

     

 

 

„Vícejazyčnost je bohatství“ úspěch školy v celostátní výtvarné a literární soutěži

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace dosáhla opět významného úspěchu v celostátní výtvarné a literární soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, která je každoročně vyhlašována organizací Zaedno v multikulturním časopise Kamarádi. Letošní téma znělo „Významné osobnosti národů“.

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích, seznamovali se s herci a umělci národností, ze kterých pocházejí někteří žáci naší školy.  Poté děti ve školní družině nakreslily zajímavé portréty českých, bulharských, romských herců a umělců, které doplnily jejich jménem, popisem a zemí, ze které pocházejí       v jazycích, ke kterým mají blízko, ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu.  Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných. Do soutěže bylo zasláno přes 500 prací z 36 škol celé České republiky.

Skupinka žáků naší školní družiny pod vedením paní vychovatelky Věry Matýskové si odváží v kategorii kolektivních prací „Čestné uznání za vynikající účast v soutěži“ za dílo „Herecké osobnosti“ - výtvarná koláž herců a umělců z různých zemí.

Odměnou byl všem oceněným dětem i zapojeným pedagogům výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 8. 11. 2019 v Evropském domě v Praze se zajímavým programem „Speak dating – junior“ (seznámení s různými jazyky, tématické kvízy o ceny atd.) s pěknými cenami i výstavou vítězných prací. Slavnostní předání bylo natáčeno i Českou televizí (ČT: D), kdy v reportáži z akce hovořil i žák bulharské národnosti naší školy o zapojení do soutěže, o tom, jak dílo tvořili a o přínosu celé této soutěže pro vzájemné multikulturní obohacování.

Více informací o soutěži, výsledcích, ukázky vítězných prací našich žáků najdete (v rubrice Vyhlášení výsledků soutěže 2019  a Vybrané soutěžní práce) na www.kamaradi.zaedno.org.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

       

       

 

 

Ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe pro ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice za podporu etické výchovy

Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, uspěla v Programu podpory etické výchovy, který vyhlásil Nadační fond Josefa Luxe formou soutěže ZŠ a SŠ pro rok 2019. Za implementaci etické výchovy do výchovně vzdělávacího procesu a do života školy, za propojení etické výchovy s dalšími aktivitami a projekty, především Ekoškolou a Světovou školou, i za vzdělávání pedagogů v oblasti etické výchovy převzala ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková společně se dvěma vyučujícími předmětu Etická výchova ocenění na slavnostním vyhodnocení v SenátuParlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze dne 11. 11. 2019.

Akce byla pořádána pod záštitou místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorky Šárky Jelínkové a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Ocenění, které škola získala jako jedna z 12 škol celé ČR a jako jediná škola Moravskoslezského kraje, bylo převzato z rukou Věry Luxové, předsedkyně správní rady NFJL. Vítězné školy obdržely nadační příspěvek pro školu a pedagogy vyučující Etickou výchovu.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný ocenil přínos etické výchovy k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků v podmínkách dnešní doby. Europoslankyně Šojdrová přednesla poté zajímavý příspěveko podpoře etické výchovy v Evropském parlamentu a sdělila, že se rozhodla zařídit návštěvu přítomných zástupců oceněných škol v Bruselu. Nastínila také možnosti rozšíření povědomí a aplikace podpory etické výchovy ve školách v České republice. Následně proběhlo sdílení zkušeností účastníků soutěže a návrhy na formy další podpory etické výchovy, neboť Program podpory etické výchovy NFJL v podobě, ve které byl doposud, letošním rokem skončil. Zajímavá byla pro účastníky i prohlídka Senátu a krásných Valdštejnských zahrad.

Ocenění je pro zúčastněné pedagogy důkazem, že etická výchova a její uvádění do života školy je v ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici prováděno na kvalitní úrovni, čemuž napomáhá i Moravskoslezský kraj, který etickou výchovu ve školách výrazně podporuje např. projektem „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v Moravskoslezském kraji“, do jehož aktivit byla ZŠ Floriána Bayera rovněž zapojena.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy