Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Projekt „TOOP“ – besedy na téma Šikana a Kyberšikana

Naše škola se při plnění vlastního Minimálního preventivního programu školy zapojila také do projektu TOOP – Trestní odpovědnost a občanský průkaz, který realizuje město Kopřivnice v rámci plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice.

Proběhly dvě besedy pro žáky 2. stupně, které vedl Bc.Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava. Tématem besedy dne 27. 4. byla šikana ve škole i mimo školu, její projevy, důsledky a následná řešení vzhledem k věku agresora. Druhá beseda dne 11. 5. byla zaměřena na kyberšikanu, která je v době internetu a používání sociálních sítí velkým problémem dospívající mládeže. Žákům bylo názornými příklady a příběhy ukázáno velké nebezpečí klasické šikany a kyberšikany a také se dozvěděli, jak se mají chovat a bránit všem druhům šikany. Žáci byli poučeni i o tom, jaké sankce čekají na původce šikany a kyberšikany.

 

Mgr. Božena Sopuchová                                                                                        

školní metodik prevence