Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhl v naší škole dne 11. prosince. Na programu byla prohlídka opravené a krásně vyzdobené školy, tříd, odborných učeben, výsledků výchovně vzdělávací činnosti i úspěchů školy v nejrůznějších projektech a soutěžích. Vše bylo laděno do vánoční atmosféry. Stejně tak i vánoční besídka „Kouzlo Vánoc“, na které se představili přítomným rodičům a hostům děti z přípravné třídy i žáci školy v zajímavých tanečních, recitačních, hudebních i pěveckých vystoupeních. Sklidili zasloužený potlesk, neboť byli moc šikovní a ukázali, co vše se ve škole i v zájmových kroužcích naučili. Nedílnou součástí Dne otevřených dveří bylo i posezení pedagogů školy společně s rodiči, bývalými žáky i hosty s pohoštěním, které připravili žáci i pedagogové školy v hodinách PV- práce v domácnosti. Na Dnu otevřených dveřích prezentovali rovněž žáci 2. stupně svoje zapojení do projektu sociálního podnikání Kdo jiný? prezentací vytvořeného žákovského minipodniku “Koprovka“, kdy přítomným účastníkům, rodičům i hostům byly nabídnuty ke koupi výrobky vyrobené žáky v zájmovém útvaru keramika, v hodinách pracovního vyučování nebo připravené vánoční cukroví a jiné občerstvení. Výtěžek z akce bude využit na sociálně prospěšnou věc. Více o tomto zajímavém projektu – viz rubrika Projekty – týmový projekt Kdo jiný?

     

Update cookies preferences