Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Týden zdraví s etikou

V průběhu celého týdne probíhaly ve všech třídách školy i v přípravné třídě "Sluníčko" zajímavé aktivity a činnosti zaměřené především na aktivity a činnosti z oblasti etické výchovy (Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce, Řešení problémů, Pozitivní hodnocení sebe a druhých, Asertivita, Kreativita a iniciativa, Empatie, Emoce, Reálné a zobrazené vzory, Prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě i na aplikační témata např. Rodinný život, Sexuální zdraví, Ekonomické hodnoty, Duchovní rozměr, Ochrana přírody a životního prostředí) zdravý životní styl, prevenci rizikového chování - flipy na téma Co udělám, když potkám… (správné chování v rizikových situacích), flip Jak si udržet kamaráda (kdo je a není kamarád, rizikoví kamarádi, nevhodné zábavy). 

Celý týden byl zaměřen opět na tradiční i netradiční sportovní disciplíny, netradiční trávení přestávek, relaxace, tanec, ale i na vytváření kolektivů v průběhu týmové práce, pomáhání slabším, upevňování správného klimatu školy, na vzájemnou spolupráci a etické dovednosti, prosociální chování k druhým apod. V rámci projektu byly zakoupeny i učebnice, pracovní sešity, metodiky a pomůcky k výuce Etické výchovy a prožitkovým a činnostním aktivitám z této vzdělávací oblasti, se kterými se v tomto týdnu také intenzivně pracovalo.

     

     

 

Update cookies preferences