Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Úřední­ deska

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

KORONAVIRUS

 

 

 

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

 

 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 

 

 

 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

  horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 

   

  AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:  

   

  595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

  595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

  595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

  NEBO

   

  kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál             554 774 128

  • Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

  • Okres Karviná            596 397 253, 596 397 255

  • Okres Nový Jičín        556 770 384-386

  • Okres Opava              553 668 846

    

 2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

   

 3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.  

   

 4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 

   

 5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.

  (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

   

 6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

   

 7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

   

   

   

   

  BLIŽŠÍ INFORMACE:

   

  Ministerstvo zdravotnictví ČR: 

  http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

   

  KHS MSK: 

  http://www.khsova.cz/

   

  Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/

   

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 

  https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

   

 

Update cookies preferences