Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Etická škola

Od školního roku 2012/2013 byla do upraveného školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ nově zavedena výuka předmětu Etická výchova ve 4. -  9. ročníku školy. Ředitelka školy si zvýšila kvalifikaci čtyřsemestrálním studiem tohoto předmětu na PdF Hradec Králové absolvováním Kurzu etické výchovy v Ostravě, který úspěšně zakončila v září 2013 a předává zkušenosti nejen žákům ve výuce tohoto předmětu, ale i ostatním pedagogům školy. Stala se také lektorkou etické výchovy pod Etickým fórem ČR.

 

Tento předmět vidíme jako velmi vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a k prevenci rizikových projevů chování.

Řešením praktických úkolů, hledáním souvislostí mezi jevy, tvořivou dramatikou, psychohrami, sociálním učením (uměním říci „ne“), učí žáky reagovat na krizové či jiné životní situace, vede k prosociálnímu chování, spolupráci, přátelství, vzájemné pomoci, k pozitivnímu hodnocení sebe i druhých, k rozvoji komunikace, empatie. Zlepšuje pozornost, soustředění a pozorujeme i zvýšení zájmu žáků o školní práci.

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo další vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy 4-hodinovým seminářem „Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání“ a rovněž proběhlo dotazníkové šetření Klima tříd ve třídách, ve kterých je Etická výchova vyučována.

 

 Za úspěšnou implementaci Etické výchovy do školního vzdělávacího programu, do života školy a za splnění všech výše uvedených kritérií byl škole udělen titul ETICKÁ ŠKOLA bronzového stupně, který předala zástupkyně Etické výchovy o.p.s. paní Hana Martináková na slavnostní akci při příležitosti pojmenování školy čestným názvem dne 26. 6. 2014.

Od školního roku 2012/2013 byla do upraveného školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ nově zavedena výuka předmětu Etická výchova ve 4. -  9. ročníku školy. Ředitelka školy si zvýšila kvalifikaci čtyřsemestrálním studiem tohoto předmětu na PdF Hradec Králové absolvováním Kurzu etické výchovy v Ostravě, který úspěšně zakončila v září 2013 a předává zkušenosti nejen žákům ve výuce tohoto předmětu, ale i ostatním pedagogům školy. Stala se také lektorkou etické výchovy pod Etickým fórem ČR.

 

Tento předmět vidíme jako velmi vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a k prevenci rizikových projevů chování.

Řešením praktických úkolů, hledáním souvislostí mezi jevy, tvořivou dramatikou, psychohrami, sociálním učením (uměním říci „ne“), učí žáky reagovat na krizové či jiné životní situace, vede k prosociálnímu chování, spolupráci, přátelství, vzájemné pomoci, k pozitivnímu hodnocení sebe i druhých, k rozvoji komunikace, empatie. Zlepšuje pozornost, soustředění a pozorujeme i zvýšení zájmu žáků o školní práci.

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo další vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy 4-hodinovým seminářem „Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání“ a rovněž proběhlo dotazníkové šetření Klima tříd ve třídách, ve kterých je Etická výchova vyučována.

 

 Za úspěšnou implementaci Etické výchovy do školního vzdělávacího programu, do života školy a za splnění všech výše uvedených kritérií byl škole udělen titul ETICKÁ ŠKOLA bronzového stupně, který předala zástupkyně Etické výchovy o.p.s. paní Hana Martináková na slavnostní akci při příležitosti pojmenování školy čestným názvem dne 26. 6. 2014.

 

 

Šili jsme panenky pro UNICEF

Naše škola se zapojila v rámci výuky globálních a rozvojových témat i etické výchovy do kampaně „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ prostřednictvím akce Městské knihovny v Kopřivnici. Tato vyhlásila zajímavou akci, v rámci které mohly být ušity a přineseny panenky, které budou poté nabídnuty k adopci (prodeji) na prodejní výstavě právě v Městské knihovně.

Naše škola ušila pod vedením p. uč. Věry Bubíkové a odevzdala 4 krásné panenky.

Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Panenky budou nabídnuty k adopci. Rodina či jednotlivec, který panenku adoptuje, obdrží spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla "svoji rodinu". Snad i my obdržíme zprávu, že panenky z naší školy našly „svoji rodinu“ a zachránily dítě. Přijďte si proto některou z našich panenek na prodejní výstavu do Městské knihovny „adoptovat“.

Panenky vám prezentujeme na přiložených fotografiích.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

     

  

 

 

Update cookies preferences