Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Vánoční čekání 2019

Vánoční setkání s besídkou „KOUZLO VÁNOC“

Jako každým rokem, tak jsme i letos v předvánočním čase jsme pozvali rodiče a hosty k nám do školy a uspořádali předvánoční setkání s rodiči spojené s vánoční besídkou. Dne 16. prosince od 11,00 hod. začali do školy proudit první návštěvníci. Škola byla krásně vánočně vyzdobená výrobky žáků, vánočními dekoracemi i dobrotami, zaujaly i prezentace školních projektů, klubů, kroužků a fotografie ze života školy. Rodiče i ostatní hosté si prohlédli školu, třídy, odborné učebny a našli i chvilku na popovídání s vedením školy a s pedagogy.

Potom se již všichni přítomní těšili na vánoční besídku „Kouzlo Vánoc“ s prezentací žáků všech tříd i školní družiny. Vánoční písně, tanečky, básničky střídaly vánoční pranostiky a zvyky, romský tanec děvčat v režii jejich spolužáka, zaujalo hudebně pohybové dramatické vystoupení „Nebe, peklo, ráj“, ilustrovaná píseň „Deset malých černoušků“, kterou si všichni přítomní společně zazpívali a krásně se všichni lekli, když na nás při vystoupení další třídy z krabice přivezenou skřítky vyskočil „hlučný“ Mikuláš. Vyvrcholením besídky byla nádherná společná píseň „Když draka bolí hlava“ v provedení školního pěveckého sboru žáků.

Celá předvánoční akce se moc vydařila, rodiče byli pyšní na své děti, žáci spokojení se svými vystoupeními, pedagogové s pocitem dobře vykonané práce. Všichni přítomní si odnášeli drobné vánoční dekorace vyrobené žáky školy, vánoční přáníčka, ale především poznání, že je dětem v naší škole dobře, že jsou spokojené, že mohou rozvíjet své zájmy a zažívat úspěch při nejrůznějších činnostech a aktivitách školy, že mají výborné učitele, kteří se jim nadstandardně věnují. Toto ocenila taktéž p. místostarostka města Dagmar Rysová, která nás všechny v závěru besídky pozdravila. Celé setkání přispělo také k upevnění vytvořených spolupracujících a kladných vztahů rodičů se školou a k vytvoření příjemného „předvánočního čekání“.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Update cookies preferences