Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Škola s mí­stem pro všechny

Název projektu:

„Škola s místem pro všechny“

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním a vytvořit motivující prostředí k jejich vzdělávání. Neméně významné je rovněž zaměření projektu na rozvoj profesionální orientace žáků se sociokulturním znevýhodněním, na předcházení jejich předčasného odchodu ze systému vzdělávání.

V přímé práci jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny. Všechny aktivity motivují cílovou skupinu k setrvání ve škole a k následné studijní dráze: projektové dny zaměřené na volbu povolání, exkurze do podniků, burzy práce. Zážitkové workshopy pomohou rozvíjet sociální dovednosti žáků. Na školách jsou podporovány volnočasové aktivity – dramatický, hudební a taneční. Do dění školy jsou vtaženi rodiče dětí, účastní se např. tvůrčích dílen v přípravné třídě. Mezi další aktivity projektu patří např. doučování, podpora společenských a kulturních akcí.

Je podpořen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Jejich vzděláváním dojde ke zlepšování přístupu k cílové skupině z odlišného prostředí, vnímání a respektování odlišností a jejich příčin a tím pozitivnímu ovlivnění celkového klimatu školy.

Doba realizace projektu:

1. 7. 2012 – 31. 12. 2014

Projekt je realizován ve spolupráci s 9 partnerskými školami:

  • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 28
  • Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
  • Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
  • Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
  • Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383
  • Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace
  • Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
  • Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

 

Prezentace o průběhu, aktivitách a realizaci projektu zde: Škola s místem pro všechny

 

Update cookies preferences