Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

KDO JINÝ?

Školní rok 2014/2015

SOCIÁLNÍ ŽÁKOVSKÝ MINIPODNIK „KOPROVKA“ PŘI ZŠ FLORIÁNA BAYERA, KOPŘIVNICE

6 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici si ve školním roce 2015/2016  v rámci týmového projektu Kdo jiný? vyhlášeného organizací Člověk v tísni Praha založilo žákovský sociální minipodnik „Koprovka“ se záměrem vyzkoušet své podnikatelské dovednosti a vydělaný zisk věnovat na sociálně prospěšnou věc.

V činnosti svého minipodniku se zaměřili na spolupráci se seniory, prarodiči a rodiči. Naplánovali a pořádali společné tvořivé dílny např. Taneční dílnu, kdy se navzájem učili country tance, romské, řecké tance, ale třeba i hip hop, sportovalo se při turnaji
ve stolním tenise
, byla uspořádána okresní soutěž „Zdravíčko 2015“ s tématikou výchovy ke zdravému životnímu stylu
a
zdravé výživě. Vydařená byla také akce „Filmová kavárna“, kdy žáci promítali přítomným rodičům zajímavé filmové dokumenty, seznámili je s tématem Fair Trade (Spravedlivý obchod) a nabízeli fairtradovou kávu a další občerstvení, které sami připravili.  Vyráběla se také keramika ve školní dílně a další výrobky, které poté žáci prodávali při těchto i dalších akcích školy. Žákovskému minipodniku pomáhali i ostatní žáci 9. ročníku a někteří z dalších tříd školy.

Projekt rozvinul nejen podnikatelské schopnosti, ale i mezigenerační setkávání a poznávání, finanční gramotnost, dovednost komunikace a prezentace vlastního názoru, ale především sociální cítění žáků, kdy se učili dělit se, darovat a pomoci druhým bez ohledu na svůj prospěch.

Celý výtěžek z prodeje výrobků i občerstvení při akcích minipodnik „Koprovka“ věnoval na rozvojový projekt „Postavme školu v Africe“, protože je zaujala hlavně myšlenka Fair Trade a chtějí, aby i děti v Africe mohly chodit do škol a  dělat v nich takové zajímavé projekty jako žáci ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice. Svou sociální činnost tým naší školy prezentoval na setkání ostatních dalších 7 žákovských týmů z celé republiky a za svůj úspěšný minipodnik „Koprovka“ byl tým žáků naší školy nominován na cenu Gratias tibi, udělovanou organizací Člověk v tísni Praha.

Jména žákovského týmu, který realizoval sociální minipodnik „Koprovka“:

 1. Veronika Kašparová

 2. Nikola Krištofová

 3. Gabriela Buriánová

 4. Michal Demo

 5. Veronika Šeděnková

 6. Dominik Varga

Garant žákovského minipodniku z řad pedagogů:  Mgr. Vlasta Geryková- ředitelka školy

 

 

     

     

     

 

Školní rok 2015/2016

Týmový projekt KDO JINÝ? – Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru


Zpráva z akcí a průběhu projektu

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Projektový tým žáků 8. a 9. ročníku v počtu 8 žáků v průběhu projektu naplánoval, připravil, organizoval následující akce:

 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – interaktivní prezentace „Vánoce ve světě“

Projektový tým žáků 8. a 9. ročníku si připravil pro žáky školy, rodiče i přítomné hosty při příležitosti Dne otevřených dveří v naší škole dne 10.12.2015 zajímavou prezentaci  „Vánoce ve světě“ s praktickými ukázkami vánočních zvyků, receptů a tradic v jiných zemích světa (např. Švédsko – sv. Lucie, Dánsko – rýžový pudink s ochutnávkou a hledáním schované mandle,, Itálie – čarodějnice Befana, netradiční zdobení vánočních stromků v různých zemích-ukázky apod.) s cílem umožnit poznat život v jiných zemích, seznámit s jinými kulturami a podporovat tak toleranci k jiným národnostem, etnikům, náboženstvím. Prezentace s ukázkami, s kostýmy a rekvizitami i zapojením přítomných rodičů, žáků a hostů sklidila velký úspěch a všichni si vyžádali pokračování prezentace na nějaké další akci.

 1. Okresní turnaj ve stolním tenise – organizace tanečních vystoupení

Dne 24. 2. 2016 proběhl ve škole okresní turnaj ve stolním tenise, při kterém žáci projektového týmu pomáhali při organizaci tohoto turnaje. Naši školu navštěvují také romští žáci a záměrem našeho projektu bylo při příležitosti konání sportovního turnaje přiblížit romskou kulturu, sportovní, pohybový, taneční talent a nadání žáků naší školy. Projektový tým proto zorganizoval taneční vystoupení žáků naší školy pro všechny účastníky z ostatních škol na závěr turnaje - romský sólový tanec, párová „latina“, break dance chlapců, moderní tanec děvčat a „Kuchařský tanec“ dětí z přípravné třídy.  

 1. „ZDRAVÍČKO 2016 – Mezinárodní seznamka“ –  tato akce bude vyvrcholením projektu, bude to velká, celodenní akce, která proběhne 22.3.2016

   

  Okresní vědomostně dovednostní soutěže tříčlenných dužstev škol města i okresu „ZDRAVÍČKO 2016 – Mezinárodní seznamka“ zaměřena na oblast výchovy ke zdraví a propojena s multikulturní tématikou, podporou tolerance, prevence předsudků, rasismu, xenofobie, vzájemné poznávání, vzdělávání, setkávání - poskytování 1. pomoci v praxi, -zdravá výživa ( tvorba vylosované vlajky z připravených zdravých surovin), péče o vlasy  (tvorba účesů typických pro zadané oblasti světa, kultury, etnika),  správné stolování prakticky s tvorbou dekorace (odlišnosti stolování v různých kulturách – PC prezentace), péče o dítě prakticky – výchova ke správnému manželství, rodičovství.

Doprovodnou soutěží bude soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezou hotovou s sebou na soutěž. Bude ochutnáváno, vyhodnoceno porotou a odměněno. Z receptů bude vydána „Mezinárodní sladká kuchařka“.

Součástí akce bude i blok „Seznamte se s Fair Trade, kdy budou žáci projektového týmu prezentovat co je Fair Trade, připraví výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, a ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších. Přítomní si vypíší i test o Fair trade a 3 vylosovaní účastníci obdrží fairtradové balíčky.

Součástí akce budou i kulturní vystoupení žáků naší školy z různých kultur – např.country tance, romské tance, mezinárodní „Sluneční tanec“ a všichni přítomní se společně naučí a zatančí si typický kolový řecký tanec. V závěru akce zahraje a zazpívá romská hudební skupina.

Tato  akce i ostatní akce projektu  přispěly k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, kdy všichni žáci bez rozdílu zažívají úspěch. Celý projekt přispěl k podpoře tolerance mezi národy, etniky, kulturami, k bezkonfliktnímu soužití v multikulturní společnosti, k vzájemnému obohacení při společné zábavě žáků i pedagogů a hostů.

 „Přitom, když jsme soutěžili, zdravíčko jsme utužili a světově se seznámili“.- kéž budeme moci prohlásit po skončení akce a celý projektový tým věří, že ano. Vše máme dobře připraveno a v tématice projektu budeme nadále pokračovat.

 

Mgr. Vlasta Geryková

a projektový tým žáků

 

 

 

ZDRAVÍČKO 2016 – Mezinárodní seznamka

Dne 22. 3. 2016 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 2. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko 2016 zaměřené na oblast výchovy ke zdraví, neboť tato tématika v současné době začíná být stále více aktuální. Letos byla akce obohacena o multikulturní tématiku, protože žáci 8. a 9. ročníku školy jsou zapojeni i do týmového projektu „KDO JINÝ?“ (Člověk v tísni) na téma „Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru“. Název akce Zdravíčko v sobě nesl určitou symboliku. 7. duben bude celosvětovým Dnem zdraví a zároveň město Kopřivnice je i držitelkou titulu Zdravé město, a proto konání akce finančně podpořilo v rámci škole schváleného projektu.

Zúčastnila se tříčlenná družstva žáků základních škol města i okresu. Na pěti stanovištích se soutěžilo v tvorbě vylosované vlajky daného státu z předložených zdravých surovin, v  v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v péči o dítě (oblékání, přebalení, koupání, příprava výživy), v tvorbě dekorace na správně slavnostně prostřený stůl a v PC prezentaci o zajímavostech stolování různých kultur či národů. Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, umět poskytnout zraněnému 1. pomoc, dokázat správně pečovat o dítě, pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, správně stolovat.  Současně si také rozšiřovat znalosti o životě či kuchyni jiných národů, kultur či etnik.

Doprovodnou soutěží byla soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty inspirované mezinárodními recepty nadchly všechny přítomné a porota složená z hostů Městského úřadu v Kopřivnici, zástupce organizace Člověk v tísni i z přítomných pedagogů přiřkla 1. místo japonským Ponckům ZŠ Emila Zátopka z Kopřivnice, těsně za nimi skončila vynikající bábovka z červené řepy ZŠ J.A.K. Fulnek a ovocné řezy ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice.

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera prezentovali co je fair trade, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 3 vylosovaní účastníci měli radost z fairtradových balíčků.

 Porota měla nelehký úkol, neboť všichni pracovali s nadšením, zaujetím o co nejlepší výsledek, a proto byla udělena dvě 1. místa. Výsledky jsou tyto:

 1. místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

 2. místo – ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice

 3. místo -ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 4. místo -ZŠ Fulnek

Doprovodná soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“:

 1. místo – ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice

 2. místo – ZŠ J. A. K. Fulnek, Česká

 3. místo -ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

Záměrem akce bylo v rámci multikulturní tématiky a podpory tolerance představit i taneční talent žáků naší pořádající školy a tance různých národů a kultur. Žáci vystoupili s country tanci, předvedli sólový romský tanec, break dance a typický kolový řecký tanec, který v závěru akce naučili a zatančili si společně se všemi přítomnými žáky škol, pedagogy i hosty.

Velmi zdařilá akce přispěla k podpoře tolerance, respektu, a bezkonfliktního soužití, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik a tím k prevenci rasismu a xenofobie. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze nenásilným, přirozeným způsobem, při kterém všichni společně zažívají úspěch. Těšíme se na další společné akce i na třetí ročník soutěže mottem:  „Přitom, když jsme soutěžili, zdravíčko jsme utužili a mezinárodně se seznámili.“

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

     

     

Update cookies preferences