Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Fair trade proti chudobě a dětské práci 2022

Odkaz na pozvánku zde: Fair trade proti chudobě a dětské práci

 

FAIR TRADE PROTI CHUDOBĚ A DĚTSKÉ PRÁCI

STOP VÁLCE A NÁSILÍ

Dne 13. 5. 2022 proběhla v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“ (ARPOK Olomouc) celoškolní osvětová a vzdělávací akce „Fair Trade proti chudobě a dětské práci“ a „Stop válce a násilí“. Proč právě tato tématika? Oblasti Fair Trade (Spravedlivý obchod) se škola věnuje dlouhodobě a současně i v projektu Světová škola, neboť žáky toto téma oslovilo. Jelikož jedním z principů Fair Trade je také zákaz dětské práce propojili jsme zaměření akce i s touto problematikou. Rovněž tématika války a násilí je nejen v historii, ale i v současné době také aktuální, uspořádali jsme proto i výtvarnou soutěž „STOP VÁLCE A NÁSILÍ“, do které se zapojili i žáci dalších škol města a kraje,

V úvodu akce školní projektový tým prezentoval žákům jednotlivých tříd, co je Fair Trade, jeho cíl i principy. Další motivace žáků probíhala diskuzí nad vzdělávací prezentací, promítáním zajímavých osvětových materiálů a dokumentárních filmů o dětské práci v různých částech světa.

Hlavní náplní akce však byly tvořivé rukodělné dílny v bloku „FAIR TRADE TVOŘENÍ“ a „KRÁSA Z ODPADů“, které probíhaly celé dopoledne v jednotlivých třídách a byly zaměřeny na výrobu:

· náramků, řetízků a dalších ozdob z korálků

· malovaných kamenů

· zápichů z těsta

· mechových obrázků

· ozdobných drátěnkových svícnů

· ekopokladniček

· zvířátek z plastů

· ozdobných hrníčků s fairtradovým čajem

· ozdobných broží, záložek a suvenýrů z plastového odpadu

Žáci vytvořili pod vedením svých pedagogů a asistentů úžasné věci, prokázali praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Zároveň zjistili, jak těžké a namáhavé je vyrobit jeden výrobek a představili si, jaké to asi je pro děti na globálním Jihu, když musí každodenně a těžce pracovat místo toho, aby chodili do školy. Dále jsme letos náměty na výrobky rozšířili i o tematiku environmentální udržitelnosti – využití odpadů při tvoření žáků v jednotlivých dílnách.

Všichni přítomní měli možnost shlédnout výstavky fairtradových potravin, výrobků i vzdělávacích materiálů. Žáci si také vypsali kvíz o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků. Zajímavá akce rozvinula po koronavirové přestávce úspěšnou spolupráci naší školy s rodiči. Někteří rodiče se zúčastnili tvořivých dílen společně se svými dětmi, ostatní rodiče i hosté z řad veřejnosti shlédli veškeré aktivity akce a vytvořené rukodělné výrobky na výstavkách ve vstupních prostorech školy a v tělocvičně. Zde byla současně k vidění i vernisáž výtvarných prací žáků „STOP VÁLCE A NÁSILÍ“. Zakoupením výrobků dětí přispěli rodiče i veřejnost na pomoc ukrajinským žákům školy i dalším ukrajinským matkám s dětmi, které přivítali i další formu pomoci současným uspořádáním sbírky šatstva a školních potřeb při této osvětové akci. Všichni účastníci akce si společným tvořením,

vzděláváním a setkáváním uvědomili, jak je dobře, že naši žáci nemusí tvrdě pracovat jako mnohé děti na globálním Jihu, ale mohou chodit do školy, kde si společně i se svými novými ukrajinskými spolužáky navýsost užívají zajímavé akce, jako byla tato.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

 

       

       

       

       

       

       

      

Update cookies preferences