Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Osobnost Floriána Bayera

                

              Učitel, speciální pedagog, účastník odboje

                                           * 29.6.1902- Kopřivnice

                                        †  7.5.1942- Mauthausen

 

 

           

 

 

 

 

Florián Bayer se narodil 29. června 1902 v Kopřivnici. Po ukončení obecné základní školy v místě rodiště odchází do Příbora, kde studuje a maturuje na učitelském ústavu. Po maturitě byl od 1. září 1923 zaměstnán jako učitel na obecné škole v Karviné. Zde působil do 30. září 1925, kdy byl povolán k vykonání vojenské služby. Jako mladý učitel pracoval s láskou nejen ve škole, ale účastnil se aktivně menšinové práce v různých spolcích a organizacích, jak v Karviné, tak Ostravě. Byl členem místního odboru Slezské Matice osvěty lidové, Československého Červeného kříže, Okresní péče o mládež. Pracoval také v Sokole, v Masarykové lize proti tuberkulóze a v pěveckém spolku „Smetana“. Kromě toho se podílel na aktivitách Klubu československých turistů a horolezeckého spolku James.

Od 1. září 1926 zřizuje v Karviné při obecné škole první pomocnou třídu pro mentálně postižené děti. V roce 1930  se stává na této škole ředitelem. Záhy ji rozšiřuje na pětitřídní a pro děti ze vzdálenějších míst zřizuje internát. O potřebě této speciální školy informuje veřejnost tiskem, přednáškami i rozhlasem. V Karviné zřizuje také speciální poradnu pro volbu povolání.

Po osudném září roku 1938, je jeho škola zavřena a on sám je donucen Těšínsko opustit. Školu i internát stěhuje narychlo do Slezské Ostravy a již 6. února 1939 zde zahajuje školní vyučování. Roku 1940 se stává spoluzakladatelem vědecké společnosti pro výzkum endemické degenerace na Valašsku a Lašsku. Společnost záhy navazuje kontakty s našimi předními odborníky v oblasti práce s postiženými lidmi.

Při veškeré své zaměstnanosti věnoval svou pozornost rovněž zhoršující se společenské situaci po okupaci Čech a Moravy. Jako uvědomělý Čech a vlastenec začal vyvíjet proti okupantům podzemní činnost. V roce 1941 navázal prostřednictvím kopřivnického rodáka akademického malíře Bohumila Chlebovského styk s parašutisty. Poskytoval jim všestrannou pomoc a jednoho z nich  přechovával v budově pomocné školy ve Slezské Ostravě a dodával mu zprávy. Po chycení parašutisty gestapem byla celá věc  vyzrazena. V noci z 31. října na 1. listopad roku 1941 byl Florián Bayer ve svém bytě zatčen a následně vězněn v Ostravě. Poté se na krátkou dobu staly jeho vězením Kounicovy koleje v Brně a začátkem února 1942 byl převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu a zde 7. května roku 1942 popraven.

K uctění jeho osoby a díla byl dne 4. března 1946 zřízen ve Slezské Ostravě tzv. Bayerův fond, který posloužil k vybudování zemského ústavu pro duševně postiženou mládež, jehož zřízení bylo životním úkolem a cílem Floriána Bayera.

 

 

Update cookies preferences