Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Vzdělávací programy a besedy pro žáky a rodiče

V rámci projektu probíhaly i zajímavé a přínosné vzdělávací programy a besedy pro žáky s odborníky a organizacemi: 

 

 • „Křeslo pro hosta“ – beseda a výtvarné dílny s multikulturní tématikou (Romská růže, Hlaholice, Ilustrace v pohádkách - Evropa) s výtvarnicí multikulturního časopisu Kamarádi Sevdou Kovářovou bulharské národnosti, 

 

 • praktické ukázky a nácvik poskytování 1. pomoci (pracovnice ČČK), exkurze v Záchranné zdravotnické stanici Kopřivnice, 

 

 • žáci se účastnili vzdělávacího multikulturního projektu „Svět kolem nás“ – Vietnam-Brána do Indočíny, 

 

 • proběhla beseda s knihovnicí na téma „Holocaust v literatuře“, 

 

 • bubenický workshop pro žáky 1. a 2. stupně (BAV Klub Příbor), 

 

 • byl realizován Večerní program s hvězdáři (environmentální výchova) 

 

 • vzdělávací preventivní program „Bezpečný kontakt se psem“ (Smilling Dog Kopřivnice).

 

 • „Taneční dílna“ s nácviky tanců při víkendovém pobytu „Víkend s etikou“(romské tance, country, řecké, break dance, hip hop a další) 

 

 • Žáci se zúčastnili exkurze a odborné besedy na Policii ČR v Novém Jičíně  

 

 • zapojili se také do celoměstské vědomostně dovednostní soutěže škol „TOOP“ (Trestní Odpovědnost Občanský průkaz), pořádané Městem Kopřivnice, na kterou se v rámci projektu taktéž připravovali a poté úspěšně reprezentovali naši školu mezi velkými ZŠ města. 

 

 • Byly realizovány rovněž besedy s psychology pro žáky 1. a 2. stupně (preventivní programy a dílny)

 

 • beseda pro rodiče s psycholožkou PPP Nový Jičín na téma „Kdy vyhledat odbornou pomoc pro své dítě“,

 

 • dále s pracovnicí KHS Ostrava na téma „Prevence a správný postup při léčbě pedikulózy“.  Vzdělávali se i pedagogové - z oblasti etické výchovy proběhly semináře pro celý pedagogický kolektiv na témata Výchovný styl a Motivace žáků (Etická výchova o.p.s.). 

     

     

     

 

Update cookies preferences