Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Fairtradová škola

 

                        

 Základní škola Floriána Bayera má zájem stát se  Fairtradovou školou.

Fairtradová města a školy – Webová stránka kampaně na podporu pěstitelů ve světě. Koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko. Více o nás najdete na www.fairtrade.cz (fairtradoveskoly.cz)

Aktivity na podporu fair trade  pořádá už více než 10 let.

Zajímavé vzdělávací, prožitkové a osvětové akce na nejrůznější globální témata jsou nedílnou součástí výuky i života školy. Škola je od r. 2011 právě i za tyto aktivity držitelkou mezinárodního titulu Světová škola jako jedna z prvních škol v ČR, současně máme i titul Etická škola. A právě tématice Fair Trade se nejen ve Světové škole věnujeme dlouhodobě, neboť žáky výrazně zaujala a propojujeme toto téma s aktivitami a akcemi všech tříd školy. Ve škole máme také zavedeny samostatné předměty Multikulturní výchova a Ochrana životního prostředí, které významnou měrou přispívají k naplňování globálních a rozvojových témat.

V roce 2022 proběhla celoškolní akce „Fair Trade proti chudobě a dětské práci“, kdy jsme se tvorbou rukodělných výrobků zaměřili na problematiku dětské práce, kterou právě Fair Trade ve svých principech zakazuje. Součástí této úspěšné akce byla i sbírka šatstva a školních potřeb pro ukrajinské spolužáky a výtvarná soutěž „Stop válce a násilí“.

http://www.zsbayera.cz/page/fair-trade-proti-chudobe-a-detske-praci-stop-valce-a-nasili

Za uspořádání této akce byla škola oceněna „Cenou inspirace Světové školy“ a převzala ocenění v Senátu ČR jako jedna ze 12 škol v České republice. Pedagogové školy jsou každoročně oceňováni Městem Kopřivnice při příležitosti Dne učitelů v kategorii Významný přínos v oblasti vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.

V r. 2023 proběhl již 6. ročník dovednostně vědomostní soutěž „ZDRAVÍČKO“ pro žáky škol města i okresu, kterou každoročně pořádáme, se zařazením globálních témat, s přípravou receptů mezinárodních kuchyní, s tvorbou typických účesů národů a etnik, her dětí celého světa apod. Její součástí je pravidelně samostatný blok „Seznamte se s Fair Trade“ s prezentací žáků školy, s ochutnávkami fairtradových potravin, s výstavkami fairtradových produktů, řemeslných výrobků a informačních materiálů, s testem o Fair trade pro účastníky s výhrami fairtradových balíčků.

http://www.zsbayera.cz/page/zdravicko-2023-mezinarodni-seznamka

http://www.zsbayera.cz/page/zdravicko-2019

V letech 2021-2022 jsme se zapojili do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“(ARPOK Olomouc) kdy osvětové akce pro žáky, rodiče i veřejnost byly pořádány rovněž právě na téma Fair Trade.

Zapojujeme se každoročně do Týdne globálního vzdělávání vyhlašované ARPOK Olomouc, pořádáme výukové lekce se žáky na globální témata a vybraný tým školy se pravidelně účastní panelové diskuze s odborníky v Olomouci.

Ve škole pravidelně pořádáme besedy, přednášky, výstavy, charitativní a dobrovolnické akce  ke globálnímu vzdělávání propojené rovněž i s principy etické výchovy, kterou vyučujeme ve škole také jako samostatný předmět. V prostorech školy jsou výkresy, prezentace žáků, výrobky, informace i další výzdoba k tématu Fair trade.

Fairtradové produkty pravidelně zařazujeme formou občerstvení či ochutnávek při akcích školy např. Den otevřených dveří, netradiční třídní schůzky ve trojici (učitel, rodič žák), na pravidelné akci „Filmová kavárna“, kdy promítáme dokumenty s globální tématikou a následnou diskuzí pro rodiče i veřejnost. Fairtradové produkty podáváme rodičům, návštěvám školy, pedagogům při poradách a setkáváních nebo jsou fairtradové produkty využívány jako odměny pro aktivní žáky či v soutěžích školy.

Škola medializuje veškeré akce a dění v oblasti globálního vzdělávání a Fair Trade v místním tisku, v Učitelských novinách, v kabelové regionální TV i na webu Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem školy.

 

 

Update cookies preferences