Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Rodičovský klub šk. rok 2022/2023

V rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)-Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání - Rodičovské kluby-posilování rodičovských kompetencí, byla naše škola vybrána jako jediná z kopřivnických škol k zapojení do tohoto projektu.

Jelikož nám vždy záleželo na dobrém vztahu mezi školou a rodiči, rádi jsme tuto nabídku přijali. Jedná se o projekt, který dává rodičům příležitost říci co je tíží, s čím by potřebovali poradit, ale i sblížit se s dětmi při společné činnosti.

Projekt probíhá od roku 2021, ale kvůli covidovým opatřením začal fungovat až v roce 2022. V současné době máme za sebou osm setkání z jedenácti. Rodiče se velkou částí podíleli na tématech našich setkání. O tento projekt projevili zájem i naši pedagogové, kteří se s námi rádi v rámci klubu setkali.

Rodiče měli možnost ptát se našich speciálních pedagogů na různé problémy, dále k nám zavítala paní Mgr. Ivana Obadalová z SPC Ostrava, která se specializuje na práci se žáky s PAS, ale zažili jsme i spoustu legrace při výtvarných dílničkách s Mgr. Ivetou Ježkovou a p. Adamovskou nebo při “míčkování” a psychomotorických hrách s Mgr. Radkou Rojíčkovou.

Pro dobrou pohodu byla vždy připravena káva nebo čaj a také nechybělo další občerstvení pro děti i dospělé.

Máme před sebou ještě dvě běžná setkání a jednu velkou komunitní akci k ukončení tohoto projektu. Na přání rodičů budeme rádi v tomto setkáváni nadále pokračovat i po skončení projektu. Srdečně touto cestou zveme všechny rodiče, aby se zapojili a setkávali se s námi na těchto neformálních schůzkách, kde si mohou povídat nejen s pedagogy, ale i s ostatními rodiči a vyměnit si zkušenosti.

Děkujeme projektu OKAP II za příležitost podílet se na aktivitě Rodičovské kluby a rádi budeme v této oblasti rozvoje spolupráce s rodiči pokračovat. Spolupráce s rodiči i žáky naší školy je pro nás totiž velmi důležitá, protože přináší pozitivní výsledky.

Romana Hornová - koordinátorka projektu

       

       

       

   

Update cookies preferences