Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Slavnostní otevření zahrady "U Floriánka"

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice otevřela novou přírodní a výukovou zahradu

„U Floriánka“

 

Ve čtvrtek 19. září 2019 se konalo slavnostní otevření nové přírodní a výukové zahrady „U Floriánka“ v Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice. Krásná školní zahrada byla vybudována díky finanční dotaci Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 464 483,-Kč a podpoře zřizovatele školy, Moravskoslezského kraje, který schválil investiční spolupodíl školy ve výši 81.967,-Kč.

Zajímavými netradičními vybudovanými stanovišti, kterými jsou např. hmatový chodník, logopedické výukové panely, bylinná spirála, kompostéry, vyvýšené záhony, ježkovník, broukoviště, montážní stůl pro pokusy a experimenty, dřevěné pódium pro vystoupení žáků při zahradních setkáváních, naučné panely rostlin, živočichů, stromů a mnohá další tak dojde k systematickému propojení teoretické výuky environmentálních témat v předmětech uvnitř školy s konkrétními praktickými činnostmi prováděnými v prostorech školní zahrady.

Zahrada bude sloužit žákům, pedagogům, rodičům školy, případně i žákům ostatních škol města a partnerských škol Moravskoslezského kraje ke společnému vzdělávání, praktickému pozorování přírodních zákonitostí v průběhu ročních období, k rozvoji vztahu žáků k přírodě, ochraně životního prostředí a environmentální udržitelnosti.

Zahrada byla vytvořena na návrh architektky Ing. Dany Václavíkové a hlavním zhotovitelem byla firma Hybaj z Nového Jičína. Budováním zahrady došlo také ke zvýraznění motivace všech zúčastněných a k vytvoření spolupracujících týmů – žáci – pedagogové- rodiče – ostatní komunita. Došlo k širšímu zapojení komunity do života školy a k zapojení školy do života komunity. Jsou tak společně vytvářeny  postoje k trvale udržitelnému rozvoji a k úctě k výsledkům lidské práce.

Slavnostní otevření zahrady zpestřilo po přestřižení pásky provedené zástupkyní Moravskoslezského kraje Mgr. Magdalénou Ševčíkovou, ředitelkou školy Mgr. Vlastou Gerykovou, místostarostkou města Kopřivnice Mgr. Dagmar Rysovou a členkou školské rady Ing. Danou Foriškovou vystoupení žáků školy – kroužek flétniček a country tance. Poté si přítomní hosté a rodiče prohlédli jednotlivá vybudovaná stanoviště s ukázkami praktických činností prováděných žáky školy se zapojením přítomných rodičů, sourozenců a hostů.

Pro návštěvníky bylo připraveno netradiční „zahradní pohoštění“ ve formě bylinných čajů, šťáv, léčivých „rýmovníkových“ sirupů, zeleninových a ovocných salátů, koláčů a sladkostí ze zahradní domácí i lokální produkce. Věříme, že na nové zahradě proběhnou ještě mnohá, stejně krásná setkávání se získáváním nových vědomostí, dovedností, postojů vzhledem k přírodě a životnímu prostředí, a že do této „přírodní učebny“ budou všichni žáci i návštěvníci naší školy rádi chodit.

 

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

      

         

         

      

 

 

Update cookies preferences