Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Den otevřených dveří 2017

Jako každým rokem, tak i letos jsme uspořádali Den otevřených dveří, tentokrát však v jiném termínu, než v čase předvánočním. Vybrali jsme termín jarní, téměř „velikonoční“. Rovněž s ohledem na posunutí zápisů do 1. ročníků na měsíc duben, jsme vybrali březnový termín, aby rodiče žáků a zájemci o zapsání dětí do naší školy měli možnost školu navštívit a prohlédnout si ji.

 Dne 21. března od 8,00 hod. začali do školy proudit první návštěvníci. Škola byla krásně  vyzdobená výrobky žáků, velikonočními dekoracemi i dobrotami, výtvarnými, keramickými a rukodělnými pracemi žáků, k vidění byla i prezentace školních projektů. Rodiče i ostatní hosté si prohlédli školu, třídy, odborné učebny, popovídali si s pedagogy u stolů s cukrovím, kávou, čajem i dalším občerstvením připraveným žáky i pedagogy.

Proběhly ukázky výuky s využitím prvků Montessori pedagogiky v jednotlivých třídách, na které se škola ve vzdělávání zaměřuje, i společné dílny a vzdělávání rodičů s dětmi. Potom se již všichni přítomní těšili na besídku „Co všechno dokážeme“ s prezentací žáků všech tříd i dětí z přípravné třídy „Sluníčko“. Žáci předvedli své taneční, pěvecké, recitační, dramatické dovednosti i znalosti anglického jazyka, romské tance děvčat i brejkování chlapců.

Den otevřených dveří se moc vydařil, rodiče byli pyšní na své děti, žáci spokojení se svými vystoupeními, pedagogové s pocitem dobře vykonané práce. Všichni přítomní si odnášeli  poznání, že je dětem v naší škole dobře, že jsou spokojené, že mohou rozvíjet své zájmy a zažívat úspěch při nejrůznějších činnostech a aktivitách školy, že mají výborné učitele, kteří se jim nadstandardně věnují. 

Na akci přišli nejen rodiče žáků školy, ale i další zájemci o případný nástup do školy. Všichni přítomní nejvíce oceňovali zajímavou výuku, výzdobu školy, projektovou a zájmovou činnost školy, ale především partnerský, rodinný přístup k dětem i jejich rodičům  a školu otevřenou pro všechny děti bez rozdílu.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

     

       

     

 

Více fotek ve fotogalerii :)

Update cookies preferences