Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Příběhy bezpráví 2019

 

V naší škole se snažíme dějepisné učivo přibližovat žákům názornou, přitažlivou formou, přitom moderně a interaktivně, s co největší srozumitelností a propojením teorie s praxí. Velkou pozornost věnujeme především moderním dějinám 20. století, neboť je to historie nedávné minulosti, které jsou i mnozí pedagogové naší školy již pamětníky. 

 

Proto jsme se, jako každoročně a letos obzvláště, neboť slavíme 30. výročí Sametové revoluce v r. 1989, se žáky zapojili do projektu „PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ“, který připravuje společnost Člověk v tísni Praha (Jeden svět na školách). Tento projekt je zaměřen především na období totalitní minulosti, o kterém žáci zpravidla nemívají dostatek informací. Z nabídky filmů, které škola získá zdarma provedením projekce filmu a následné besedy, jsme pro žáky vybrali film „Největší přání“, který formou ankety mapuje názory skupin mladých lidí (účastníci festivalu Porta, maturanti, fotbaloví fanoušci, učni, studenti, příznivci skinheads, metalu apod.) před rokem 1989, jejich každodenní život i jejich přání. Přání, která mnohdy nebyla vzdálena přáním dnešní mládeže jako je láska, přátelství, hudba, ale přece jen v nich bylo něco navíc, a to přání svobody a demokracie, možnosti říci si svůj názor, svobodně cestovat, poslouchat hudbu, kterou chci.  

 

Dne 15. listopadu 2019 byla ve škole uspořádána pro žáky 6. - 9. ročníku projekce tohoto filmu s prezentací pedagoga Ing. Věry Matuszné a následnou besedou s historikem Mgr. Ondřejem Šálkem z kopřivnického Muzea Fojtství. Ten žákům přiblížil, jak probíhaly listopadové události roku 1989 v Kopřivnici, zmínil také kopřivnické osobnosti spjaté s tímto obdobím. Jeho poutavé vyprávění plné faktů, zajímavostí o tehdejší atmosféře a době doplnili vlastními vzpomínkami a prožitky pedagogové školy, kteří byli v této době listopadové revoluce většinou již dospělí, na počátku své učitelské dráhy.

V rámci této akce žáci mohli shlédnout také panelovou výstavu „1989“ a dále výstavku knih, které četly děti před revolucí a knih, které mohou číst dnes.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy 

         

       

       

Update cookies preferences