Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

PROJEKT "Velká rodina"

Žáci 2. stupně naší školy se ve školním roce 2022/2023 zapojili do Projektů proměny, do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Úkolem soutěžních týmů byla snaha o pozitivní změnu ve svém okolí. Inspirací byly myšlenky J. Á. Komenského. Náš soutěžní tým si zvolil: „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“ V duchu této myšlenky jsme ve spolupráci s pedagogy, rodiči, prarodiči a pracovníky organizací, které pečují o seniory, připravili a zrealizovali od podzimu 2022 do jara 2023 pět mezigeneračních setkání. Podařilo se nám vytvořit „velkou rodinu“, jejíž členové si vzájemně pomáhají, podporují se a předávají si zkušenosti.

Náš společný projekt směřoval k pěti hlavním akcím – mezigeneračním setkání.

Setkání se seniory v Domově Příbor před Vánocemi (prosinec 2022) Členové našeho týmu měli možnost prohlédnout si prostory Domova pro seniory v Příboře. Seznámili se s provozem
a fungováním zařízení tohoto typu, následovalo seznamování s obyvateli Domova, předávání dárků. Náš tým předával vlastnoručně vyrobená keramická srdíčka a vánoční přání v rámci akce Vánoční pošta pro radost. Do Vánoční pošty pro radost se tým zapojil společně s dalšími školkami a školami z okolí. Následovalo povídaní u čaje.  Senioři ukazovali členům našeho týmu aktivity, kterými se baví ve volném čase. S aktivizačními pracovníky a seniory se členové týmu snažili vymyslet další společné aktivity.

Setkání v Domově Příbor – Tanec pro radost (únor 2023) Tanec pro radost organizují v Domově Příbor jako pravidelnou volnočasovou aktivitu aktivizační pracovnice. Členky našeho týmu, které se věnují ve volném čase tanci se do této volnočasové aktivity zapojily.  Pod vedením paní asistentky nacvičily a předvedly tradiční romský tanec i tanec výrazový.  Následoval společný tanec, při kterém se všichni účastníci zapojili do tance s šátky. Akce měla nezapomenutelnou atmosféru.

Setkání v Dětském Domově Příbor (únor 2023) – Do Dětského Domova v Příboře zavítaly členky našeho týmu pod vedením paní asistentky. Předvedly dětem taneční vystoupení
a povídaly si s nimi o našem projektu. Setkání bylo pro děti i jejich doprovod velmi inspirativní.

Jarní tvoření s rodiči a prarodiči v naší škole (březen 2023) – Na tomto mezigeneračním setkání zapojili členové našeho týmu do projektu také své rodiče a prarodiče. Společně vyráběli krásné výrobky, které byly určeny jako dárky pro seniory, kteří v našem blízkém okolí využívají některou ze sociálních služeb. Společně strávené tvořivé odpoledne jsme si zpříjemnili
i drobným občerstvením.

Setkání v Domově Příbor před Velikonocemi (duben 2023) – Členové našeho týmu předávali obyvatelům Domova vlastnoručně vyrobené keramické dárky. Některé seniory navštívili
i přímo v jejich pokojích.  V rámci setkání jsme byli pozváni pracovníky a obyvateli Domova na interaktivní výstavu, kterou společně připravili. Výstava poklady z hůry, nás nadchla svou pestrostí, představila nám předměty denní potřeby našich babiček a prababiček, některé exponáty jsme si mohli vyzkoušet. Setkání bylo veselé, ale i dojemné zejména ve chvílích předávání dárků.

Všem setkáním vždy předcházelo období příprav, členové naší velké rodiny, se na akce pečlivě připravovali, vyráběli dárky, nacvičovali taneční vystoupení. Velice jsme ocenili spolupráci organizací, které o seniory pečují.  Členové našeho týmu se kromě příprav a samotných setkání aktivně podíleli i na předávaní dárků a doručování výrobků do spolupracujících organizací (Domov Příbor, CHARITA Kopřivnice, LDN Kopřivnice).

Prezentaci projektu najdete na odkazu  https://komensky2020.cz/verejne-hlasovani-2023/

Soutěží, ale náš projekt neskončil, pokračujeme v pořádání mezigeneračních setkání s rodinami našich žáků v prostorách školy, ale i se seniory ve spolupráci s Domovem Příbor a dalšími organizacemi.

Update cookies preferences