Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Den otevřených dveří naší školy

 

Dne 28. 3. 2023 se ve škole opět po roce uskutečnil Den otevřených dveří. První a druhou vyučovací hodinu se mohli rodiče a další návštěvníci podívat a zapojit do výuky v jednotlivých třídách, ať už v Montessori třídě nebo i ve všech ostatních třídách na 1. i 2. stupni. Následovaly dvě hodiny společného vzdělávání a tvoření s rodiči a vyučujícími. V některých třídách se vyráběly především dekorace s velikonoční tematikou, např. zápichy do květináčů, ozdobné věnce z proutí k zavěšení na dveře, zajíčci ve všech podobách a materiálech i volně visící dekorace omotávaných velikonočních vajíček. Nechyběly ani ozdobené květináče se zasazenými květinami a osením. Jinde žáci jako zkušení „bylinkáři“ tvořili květiny z různých druhů barevného koření a ze všech pak vznikla „voňavá louka“. Žáci 2. stupně pak prováděli netradiční pokusy, učili se základům finanční gramotnosti a vyzkoušeli si 3D tisk. Zaujala také práce s elektro stavebnicí i výuka Anglického jazyka v počítačové a jazykové učebně školy. I na 2. stupni se žáci věnovali tvořivé činnosti a vyrobili závěsné velikonoční věnce, ozdobné tužky, záložky, květinové zápichy a další zajímavé výrobky. Nesmíme zapomenout ani na keramickou dílnu, kde žáci zhotovili nejen originální ozdoby a užitkové velikonoční předměty, ale také drobné keramické dárečky, které budou předány seniorům v Domově důchodců v Příboře v rámci projektu „Velká rodina – mezigenerační soužití“, který škola organizuje.

Odpolední program patřil družině, kde paní vychovatelky připravily tři bloky různých aktivit. Školní družina však připravila i dopolední program v tělocvičně, kdy návštěvníci školy, především děti, které se přišly s rodiči na naši školu podívat, soutěžily v pohybových aktivitách i malování vajíček.

Den otevřených dveří se moc vydařil. Nálada byla výborná. Všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout si veškeré prostory školy, krásnou výzdobu a prezentace výsledků žáků a činnosti školy a také neformálně posedět a popovídat si s pedagogy školy. Nejvíce spokojeni byli návštěvníci ze sousední ZŠ a MŠ Motýlek, kteří přišli v hojném počtu se svými pedagogy za svými kamarády a využily příležitostí si zajímavé učení i aktivity vyzkoušet a prohlédnout.

Rodiče byli pyšní na své děti, žáci spokojení se svými výkony, pedagogové s pocitem dobře vykonané práce. Všichni přítomní si odnášeli poznání, že je dětem v naší škole dobře, že jsou spokojené, že mohou rozvíjet své zájmy a zažívat úspěch při nejrůznějších činnostech a aktivitách školy, že mají výborné učitele, kteří se jim nadstandardně věnují.

Na akci přišli nejen rodiče žáků školy, ale i další zájemci o případný nástup do školy. Všichni přítomní nejvíce oceňovali zajímavou výuku, výzdobu školy, projektovou a zájmovou činnost školy, ale především partnerský, rodinný přístup k dětem i jejich rodičům a školu otevřenou pro všechny děti bez rozdílu.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

       

       

       

      

      

 

 

 

 

 

 

Update cookies preferences